University>Contacts of Academics

Contacts of Academics

Department of Commerce

Katrīna Alksne-Alksnīte
Computer Accounting, Accounting standarts katrina.alksne-alksnite@turiba.lv

Dzintars Arbidāns
Innovation management dzintars.arbidans@gmail.com

Jānis Augucēvičs
Information technology janis@turiba.lv
Ivars Avotiņš
Banku un finanšu iestāžu darbība ivarsaaa@gmail.com

Ligita Āzena
Mg. sc.soc., lecturer
Marketing Research, Planing of marketing, Marketing administration, International Marketing, Vietas mārketings, Pakalpojumu mārketings, Mārketinga principi 29215144
azenaligita@gmail.com

Jolanta Brilte
MBA, lecturer
Office work, Managament, Presentation Skills for Business, Strategic management, Management, Language theory and practice, Team Building 67616022
jolanta.brilte@turiba.lv

Ieva Bruksle
Mg.oec., lecturer
Economics, Macroeconomics, Microeconomics, International Business Environment, Enterpreneurship 67616022
ieva.bruksle@gmail.com

http://bruksle.wikifoundry.com
Aldis Bulis
Economics, Macroeconomics, Microeconomics, Business economics aldis.bulis@turiba.lv
Wednesdays 16:00-17:00; C115
Mārtiņš Čudars
Financial Management, Finanšu investīciju vadība cudarsmartins@gmail.com

Zane Driņķe
PhD, asoc. professor
Quality systems, Quality systems and management, Management, Quality management, Organizācijas vadība 67607660; 29187448
zane.drinke@turiba.lv
Mondays 10:00 - 11:00; C115
http://www.zanedrinke.com
Enno Ence
Kontaktu veidošana globālā biznesa vidē enno.ence@milzu.lv

Einārs Giels
Coaching, Krīzes vadība tuEGtu@gmail.com

Ivars Godmanis
ES atbalsts uzņēmējdarbībā (MVU), Biznesa modeļi ivars.godmanis8@gmail.com

Maksims Grinčuks
Financial Management, Taxes, Risk Management, Financial instruments, Uzņēmumu finansu vadība, Taxation Management 26870166
grinchuks@inbox.lv

Kristīne Hamruna
Econometry, Information technology, Information Technologies 2 hamrun@inbox.lv
Gita Janševica
Finanšu informācijas analīze, Grāmatvedība un finanšu vadība gita.jansevica@turiba.lv

Silva Jeromanova - Maura
Komandas veidošana un vadība silva.jeromanova-maura@silja.biz

Aivars Kalniņš
MBA, lecturer
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, Enterpreneurship, Team Building, Time building, Strategic and Change Management, Strategic management, Tourism and Business, Transport Systems and Processes, Loģistikas biznesa vadība, Entrepreneurship and Process Management, Sustainable Development and Innovation 29454245
aivars@jeta.lv
Applying in advance via e-mail aivars@jeta.lv
Elita Ernestīne Kazaine
Coaching, Koučings un supervīzija elita@kazaine.lv

Baiba Kizika
Mg.oec., lecturer
Economics, Principles of economics and analysis thereof, Business, Microeconomics, Enterpreneurship 29733144
baiba.kizika@llu.lv

Normunds Kozlovskis
Logistics +37127767120
normunds.kozlovskis@inbox.lv

Ivars Linde
Project Management 29215785
ivars.linde@hotmail.com

Iveta Liniņa
Dr.oec, asoc. professor
Global Marketing, Integrated marketing communication, Commercial Transactions, Management of competitiveness, Marketing comunication, Marketing Research, Marketing, Selling management, Consumers Behaviour in the Market, Research methods in trade, Presentation Skills, Direct Sales, Pārdošanas darba organizācija 26306922
iveta.linina@turiba.lv

Anna Medne
Mg.oec., Mg.paed., lecturer
Financial Accounting, Financial and management accounting, Accounting, Accounting in advertisement sphere, Basic Principles of Accounting, Taxes, Managerial Accounting, Simple accounting systems 67618746
annam@turiba.lv

Aivars Mednis
Mg.paed., ing., lecturer
Civil Defence, Civil and Environmental Defence 67618746
Aivars.Mednis@turiba.lv
Patriks Morevs
Information technology, datorzinības, Introduction to Computer Architecture, Computer Engineering and Computer Systems pmorev@gmail.com

Armands Muižnieks
Lecturer MBA
Health and SPA Tourism bingonis@gmail.com
Applying in advance via e-mail bingonis@gmail.com

Oskars Onževs
Business Intelligence, Econometry, Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Risk Management, Statistical research methods, Biznesa matemātika 67618746
oskarso@turiba.lv
Baiba Ose-Zaļā
Human Resources Management and Development baiba.ose@gmail.com

Juris Ozols
Financial Mathematics, Information technology, Information Technologies 2, Forecasting in Enterpreneurship 67618746
juris.ozols@turiba.lv
Kaspars Pacevičš
Innovation management, Direct Sales kaspars.pacevics@sakret.lv

Evija Palčeja
Veselības aprūpes kvalitātes vadība evijap@inbox.lv

Andris Pētersons
Personel Management Andris.Petersons.kdk@turiba.lv
Inga Purviņa
Organisation Management Psychology, Klientu psiholoģija inga.purvina@inbox.lv

Dana Rone
Mg.iur., lecturer
Insurance Law, Civil Procedure, Speech of trial, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti, Konfliktu risināšana un mediācija, Mediācija 29442637
dana.rone@latnet.lv
after individual appointment

Daina Škuškovnika
Client oriented organization, Logic of conflict, Mass and political psychology, Internal Communication of Organisation, Organisational Psychology, Communication Psychology, Psychology of communication, Social psychology, Business psychology, Psychology of Management, Management and communication psychology, Organisation Management Psychology, Analītiskās domāšanas attīstība, Problēmjautājumu risināšana 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Gundars Strazdiņš
E-commerce, Digitālais mārketings g.strazdins@gmail.com

Inese Sviestiņa
Farmācijas biznesa vadība inese.sviestina@gmail.com

Alīda Vāne
veselības aprūpes finansēšana vanealida@gmail.com

Deniss Vasiļjevs
Lecturer, MBA
Global Marketing, Marketing Communication, Marketing Research, Marketing, Project Management, Advertising, Brand management, Tourism and Hospitality sales denisksil@gmail.com
Tuesday 16:30-19:00, C115, Applying in advance via e-mail denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Aija Žīgure
Statistical research methods aija.zigure@csb.gov.lv

Rosita Zvirgzdiņa
Dr.oec, assoc.prof.
Financial Management, Business, Human Resource Management, International Marketing, Enterpreneurship, Strategic and Change Management, Strategic management 67618746, 26408253
rosita@turiba.lv

IT department

Charles Bušmanis
Design Thinking in the IT Industry charles.busmanis@gmail.com
Pāvels Fomins
Software Development Fundamentals, Java pavels.fomins@gmail.com
Juris Roberts Kalniņš
Mathematics simts@latnet.lv
Patriks Morevs
Information technology, datorzinības, Introduction to Computer Architecture, Computer Engineering and Computer Systems pmorev@gmail.com

Department of Law


Jeļena Alfejeva
Dr.iur., lektore
European Union competition Law alfejeva@inbox.lv
Agris Ančupāns
Lecturer Mg. med.
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Applying in advance via e-mail agrisanc@gmail.com
Uldis Apsītis
Insolvency Law, Pressing problems of Insolvency Law 29106383
uldis.apsitis.mn@gmail.com
Kaspars Auziņš
Basics of Organisational Security, Organizāciju drošība auzins.kaspars@inbox.lv
Inese Baikovska
Procedure baikovska@inbox.lv

Inese Bāra
Mg.iur., lecturer
Environmental Law inese.bara@gmail.com
After lectures, individual appointment

Sarmīte Bileviča
Civil Law General Provisions, Civil Law. General Provisions, Civil proceedings in business, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums sarmite.bilevica@gmail.com
Juris Biršs
Apsargājamo objektu būvniecības aspekti 29416605
editor.juris@apollo.lv

Valdis Blūzma
Dr.hist., professor
International Public Law, International Law, Settlement of international disputes, Jurisdiction of International Courts, Problems of History of Law, European Social and Labour Law, Starptautiskās darba tiesības 28318573
valdisbl@yahoo.com
Individual appointment
Igors Buķis-Fleitmanis
Legal Provisions of Procurements 26416955
bukis.fleitmane@gmail.com
Adrija Buliņa
Labour Rights and Legislation adrija.bulina@tiesas.lv

Liene Cakare
Mg.iur., lecturer
Commerical Law, Drawing up of Legal Texts, Drafting of legislative acts liene.cakare@gmail.com
After lectures, individual appointment

Zanda Dāvida
Protection of Consumer Rights zanda.davida@hotmail.com

Aivars Endziņš
Dr.iur., professor
Problems of Constitutional Law, Valsts tiesības aivars.endzins@turiba.lv
Olga Fleitmane - Buķe
Legal Order of Tourism 29377272
Olga.Fleitmane-Buke@novatours.lv
Anita Gurska
Mg.iur. lecturer
European Union Law 29431172
anita.gurska@inbox.lv
Individual appointment

Kristaps Hahelis
Finance Law lektors.Hahelis@gmail.com

Zane Heince
Lietvedība un valsts valoda zane.sp@gmail.com
Kaspars Indrēvics
Security of individuals kasparsindr@gmail.com

Viktorija Jarkina
Dr.iur., lecturer
Problems of Civil Law 67606140
viktorija.jarkina@sorainen.com
Before or after lectures.
Juris Juriss
Dr.iur., lecturer
Procedure, Criminal Law, Actual issues of criminal law, Criminal aspects of insolvency juris.juriss@lrp.gov.lv
Individual appointment
Sandra Kaija
Dr.iur., Associate Professor
Procedure, Tendencies of criminality expansion, Problems of Criminal Procedure Law, Criminal Procedure Law sandra.kaija@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Inga Karlberga
Presentation Skills, Profesionālā ētika un prezentācija, Prezentācijas prasmes juristiem 63222605
Inga.Karlberga@turiba.lv

Ivita Kīsnica
Preofessional ethics, Profesionālā ētika un saskarsmes kultūra, Profesionālā ētika un prezentācija 67607662
ivitak@turiba.lv

Ilze Kramiņa
Mg.iur., lecturer
Legal Provisions of Construction ilze.kramina@eversheds.lv
Before or after lectures. Individual appointment

Ivo Krievs
Mg.iur., lecturer
Commerical Law, Pressing problems of commercial law, Data protection rights, Data Protection Law 29159251
studenti@krievs.lv
After lectures, individual appointment

Kalvis Krūmiņš
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē krumins.kalvis@gmail.com

Jānis Lielpēteris
Communication rights janis.lielpeteris@gmail.com

Gatis Litvins
Dr.iur., lecturer
Human rights, Mechanisms of implementation of human rights , Issues of Self-government Law, Administrative Procedural Law, Alternatīvā strīdu risināšana 26771612
litvinsgatis@gmail.com
Individual appointment

Armands Logins
Mg.iur., lecturer
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Civil Law General Provisions, Law Enforcement Institutions, Administrative Procedural Law 28246850
armands.logins.al@gmail.com
Leonīds Makans
Assoc. professor, Mag.iur., lecturer
Apsardzes un detektīvdarbības tiesības, Security theory, Praktikums detektīvdarbībā, Noziedzīgu nodarījumu novēršanas un atklāšanas pamati 29118594
leo.makans@gmail.com
Before or after lectures. Individual appointment
Viktors Makucevičs
Civil Law. Contract Law, Civil Law. General Provisions, Practical work in civil law, International legal cooperation, International Private Law, Drawing up of Legal Texts viktors@xf.lv

Sigita Martinsone
Criminal Law, Criminal Law and Criminal Procedure 22000289
sigita.martinsone@turiba.lv
Mārtiņš Martinsons
Civil Law. Property Law, Commerical Law martins@m-sons.lv
Andrejs Maslovs
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 29574898
andrejsmaslovs35@inbox.lv
Māris Mazapšs
Guarding Transportation of Valuables mmazapsh@gmail.com

Aiga Mieriņa
Mg.iur., lecturer
International Private Law, Development of international private law, Changes in international public law aiga_mierina@inbox.lv
After lectures, individual appointment

Jānis Načisčionis
Dr.iur., professor
Administrative Law, Administrative Law and Administrative procedure Law, Problems of Administrative Law, Public administration and government communication, Administrative proceedings in business, Legal Aspects of Business, Public Law in business, Valsts tiesības, Veselības aprūpes tiesiskais regulējums 67606105
janis.naciscionis@turiba.lv
Monday 16.00 - 18.00 C113
Kristīne Neimane
Civil Law. Property Law, Actualities of right in personam and right in rem kneimane@gmail.com

Edgars Oļševskis
Mg.iur., lecturer
Human rights, European Union Law, Legal methods, Legal methods: Theory and practice, Theory of Law 29356135
edgars.olsevskis@gmail.com
Before or after lectures. Individual appointment

Nikolajs Ozoliņš
Mg.iur., lecturer
Labour Rights and Legislation, Finance Law, Constitutional Law, Local Government Law , General State Science, Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums, Vides aizsardzība un ilgtspējīga organizāciju attīstība 29745786
nikolajs.ozolins@turiba.lv
Wednesday 15:00 - 17:00 C114 after indivudal appointment

Igors Ponomarenko
Pašaizsardzība un pirmā palīdzība daizpon@inbox.lv

Dainis Pudelis
European Union Law dainis.pudelis@gmail.com

Dana Rone
Mg.iur., lecturer
Insurance Law, Civil Procedure, Speech of trial, Apdrošināmo risku juridiskie aspekti, Konfliktu risināšana un mediācija, Mediācija 29442637
dana.rone@latnet.lv
after individual appointment

Jānis Rušenieks
Dr.iur., lecturer
Intellectual property Law, Communication rights rusenieks.janis@inbox.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Ernests Saulītis
Mg.iur., lecturer
Legal Provisions of Procurements, Public procurement ernests.saulitis@riga.lv
Before or after lectures. Individual appointment
Juris Siliņš
Mg.iur., lecturer
Criminal penalty policy 29487614
juris.silins@inbox.lv
After lectures, individual appointment
Aigars Sniedzītis
Mg.iur., lecturer
Practical work in civil law, Tiesu nolēmumu izpilde 29107012
aigars.sniedzitis@tiesas.lv
Before or after lectures. Individual appointment

Linda Sniega - Svilāne
Finance Law 25441856
sniegal@inbox.lv

Daiga Sproģe
Theory of Law daiga.sproge@gmail.com
Andris Stengrevics
Restricted access information, Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē, Data Protection Law, Informācijas un personas datu drošība 29489443
Andris.Stengrevics@turiba.lv

Jaroslavs Streļčenoks
Preofessional ethics, Profesionālā ētika un prezentācija jaroslavs.strelcenoks@gmail.com

Andrejs Stupins
Legal methods: Theory and practice, Division of power andrejs.stupins@gmail.com
Linda Šūpulniece
Legal Provisions of Construction linda.supulniece@riga.lv

Jūlija Terjuhana
Datu aizsardzības tiesības starptautiskajā vidē julija.terjuhana@gmail.com

Valija Ulmane
Dipl.iur., lecturer
Labour Rights and Legislation, Labour Law, Protection, Security, Social Rights, Labour law and state civil service 67607726
valija.ulmane@turiba.lv
C315
Laila Vaivode
Language theory and practice, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv
Jānis Vanags
Actualities of right in personam and right in rem 26357679
jtsvanags@yahoo.com
Dace Vārna
Uzņēmējdarbības normatīvais regulējums varna.dace@gmail.com

Ingrīda Veikša
Dr.iur., Professor
Copyrights, Intellectual property Law, Research Methods 67606105
ingrida.veiksa@turiba.lv
C113
Jānis Veinbergs
Basics of Organisational Security, Organizāciju drošība kom@tvnet.lv

Vilnis Veinbergs
Practical Shooting, Praktikums personālvadībā 67622333
vilnis.veinbergs@turiba.lv

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Ārija Vitte
Mg.iur., Mg.paed., lecturer
Civil Law. Family and Inheritance Law, Civil Law. Property Law, Civil law. Introduction. Roman law, Family and Inheritance Law 29418582
vittearija@inbox.lv
Individual appointment

Uģis Začs
Security Equipment, Objektu drošības koncepcija un tehniskie risinājumi, Stacionāro objektu apsardze 29470243
ugis.zacs@gmail.com
Ģirts Zalāns
Noziedzīgu nodarījumu prevencijas un atklāšanas īpatnības girts.zalans@vp.gov.lv

Guntis Zemītis
Dr.hist., associate profesor
European integration and international communication, Globalisation, European integration and multicultural communication, Problems of History of Law, History of Latvian and World Law, Globalizācija un starpkultūru saskarsme, Drošības aspekti Latvijas vēsturē 26416884
guntis.zemitis@gmail.com
Individual appointment
Artūrs Zvejsalnieks
Mg.iur., lecturer
Procedure, Criminal Law, Praktikums krimināltiesiskajā zinātnē, Law Enforcement Institutions 26450061
arturszv@gmail.com
Individual appointment

Department of Tourism and Hospitality


Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
6.09., 13.09., 20.09., 27.09. from 18:00 to 19:30 C317.
Kristiana Ancāne
Hotel Department Management kristianaancane@gmail.com
Applying in advance via e-mail
Agris Ančupāns
Lecturer Mg. med.
Tourism and recreation, Tourism and hospitality, Pašaizsardzība un pirmā palīdzība 26334906
agrisanc@gmail.com
Applying in advance via e-mail agrisanc@gmail.com

Vineta Apse
Lecturer, MBA
Marketing, Service and Tourism Marketing vineta@latnet.lv,
Applying in advance by e-mail
Gunārs Bajārs
Lecturer, Dr.chem.
Sustainable Development and Tourism gunars.bajars@gmail.com

Ainārs Brencis
Docent, Dr. admin., Mg. sc. soc.
Tour Agences and Information Systems, Tourism Project Management, Systems of Hotel Managment, Tourism Economics and Globalization, Tourism and Business, International Project Development 67619693
Ainars.Brencis@turiba.lv
Monday 12:00-13:00, C317

Livija Brūvere
Lecturer Mg.sc.soc., Mg. sc. ing.
Managing Services in Food and Beverage operations, Management of Catering Enterprises, Business Etiquette and Communication in Hospitality, Food and Beverage Organization Livija@turiba.lv
Fridays 17:00, C317, applaying in advance via email Livija@turiba.lv

Madara Brūvere
Lecturer, MBA
Strategic tourism marketing madarabruvere@inbox.lv
Applying in advance via e-mail madara.bruvere@inbox.lv
Ģirts Burgmanis
Lecturer Dr.geogr.
Tourism Economics and Globalization, Tourism and Market Research, Research Methods gjirts_rhv@inbox.lv
Applaying in advance via e-mail gjirts_rhv@inbox.lv
Anastasija Čerņavska
Lecturer
Hospitality and Customer Services 67619693
Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Applying in advance via e-mail Anastasija.Cernavska@turiba.lv
Līva Čudere
Motivējošo pasākumu organizēšana Liva.cudere@gmail.com

Agita Doniņa
Dean of the Faculty of International Tourism, director of Tourism and Hospitality management program, lecturer, MBA
Management of business tourism, Business Etiquette and Communication in Hospitality 67607661
Agita.Donina@turiba.lv
Wednesday 14:00 - 16:00 applying in advance via e-mail
Laura Golta - Grospiņa
MBA, Lecturer
Tour Operations and Management bat_lauragg@inbox.lv
Applying advance via e-mail
Tamāra Grizāne
Tourism Economics and Globalization tamara.grizane@inbox.lv
Applying in advance via e-mail
Karīna Jansone
Lecturer, MBA
Managing Services in Food and Beverage operations, Introduction to Tourism Karina.Jansone@turiba.lv
Applying in advance via e-mail

Jānis Jenzis
Management of Catering Enterprises janisjenzis@inbox.lv

Alise Kalniņa
Food and Beverage Organization aliseturiba@inbox.lv
Applying in advance via e-mail; C 317

Aivars Kalniņš
Lecturer Mg. sc.ing.
Tourism planning and management, Tourim Logistics kalnins_aivars@inbox.lv
On lecture days 11.01, 25.01, 08.02, 25.02, 08.03.,22.03. Applying in advance via e-mail kalnins_aivars@inbox.lv

Aivars Kalniņš
MBA, lecturer
Commercial Transactions, Logistics, Consumers Behaviour in the Market, Enterpreneurship, Team Building, Time building, Strategic and Change Management, Strategic management, Tourism and Business, Transport Systems and Processes, Loģistikas biznesa vadība, Entrepreneurship and Process Management, Sustainable Development and Innovation 29454245
aivars@jeta.lv
Applying in advance via e-mail aivars@jeta.lv

Ēriks Lingebērziņš
Director of Strategic Managment in Tourism program, As.professor, Dr.oec.
International tourism business environment 67619693
Eriks.Lingeberzins@turiba.lv
Applying in advance via e-mail Eriks.Lingeberzins@turiba.lv, C317.

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
10.12. - 16:10 - 17:10; 17.12 - 10:00-11:00; A202

Madara Lūka-Ruskulova
Lecturer MBA
Tourism and recreation, Baltic Destination Studies, Introduction to Tourism madara.luka@gmail.com
Applying in advance via e-mail madara.luka@gmail.com

Sanita Madalāne
lecturer, Dr.paed
Creativity and Leadership sanita.madalane@gmail.com
Applying in advance via e-mail sanita.madalane@gmail.com
Andis Mizišs
Lecturer Mg.art.
Event Planning and Organizing andismiziss@gmail.com
Applying in advance via e-mail
Rihards Muciņš
Mg. paed.
International Relations rihards.mucins@gmail.com
Applying in advance via-email

Armands Muižnieks
Lecturer MBA
Health and SPA Tourism bingonis@gmail.com
Applying in advance via e-mail bingonis@gmail.com
Marta Nikolajenko
Lecturer, Mg. soc.
Tour Operations and Management marta@kasatravel.com
Applying in advance via e-mail

Margarita Platace
Ārzemju prakšu koordinatore, Lektore, MBA
Hotel System Management, AHLEI Corporate Responsibility, Hotel System Management 67619693
Margarita.Platace@turiba.lv
Iepriekš piesakoties e-pastā
Laura Pole
Lecturer
Ēdināšanas uzņēmumu vadība laura.pole@gmail.com
Applying in advance via e-mail

Edgars Ražinskis
Tourism and Hospitality sales erazinskis@gmail.com

Brigita Rozenbrika
Lecturer, Mg.art.
Event Planning and Organizing, Risk Management, Management of Cultural Events brigita.rozenbrika@gmail.com
Applying in advance via e-mail

Maija Rozīte
Head of the Tourism and Hospitality Department, Professor, Dr. geogr.
Strategical Tourism planning, Tourism and recreation, Health and SPA Tourism, Introduction to Tourism Maija.Rozite@turiba.lv
Wednesday, 16:15 - 17:00, C317

Santa Rūja
Lecturer Mg. paed. MBA
History of Culture santa_r2@inbox.lv
Applying in advance via e-mail santa_r2@inbox.lv
Ligita Smildziņa
Aktiermeistarība 29779758
ligita.smildzina@inbox.lv
Anna Stavicka
Business Etiquette and Communication in Hospitality anna.stavicka@lu.lv
Applying in advance via e-mail

Deniss Vasiļjevs
Lecturer, MBA
Global Marketing, Marketing Communication, Marketing Research, Marketing, Project Management, Advertising, Brand management, Tourism and Hospitality sales denisksil@gmail.com
Tuesday 16:30-19:00, C115, Applying in advance via e-mail denisksil@gmail.com

Daina Vinklere
Vice Dean, lecturer, Mg.geogr.
Rural Tourism, Tour Agences and Information Systems, Travel Agency`s Operations, Tourism Geography, Tourism planning and management, Introduction to Research Methods, City as Sustainable Destination 67619693
Daina.Vinklere@turiba.lv
Monday 16:30-19:00, C317
Miķelis Visockis
Lecturer, MBA
Self-realization Skills in a Team mikelis.v@gmail.com
Applying in advance via e-mail.

Anita Zaļaiskalne
Lecturer, Dr.sc.admin.
Food and Beverage Operation and Service, History of Culture zalaiskalne@inbox.lv
Applying in advance via e-mail ; C317

Ruta Žvale
Lecturer Mg. geogr.
History of Culture, Tourism Geography, Corporate responsibility and sustainability, Hotel Department Management , History of the Baltic States 67619693
RutaZ@turiba.lv

Department of Languages

Marija Antāne
.Mg.paed., Mg.philol., lecturer
Professional Terminology 29435206
marija.antane@gmail.com
marija.antane@gmail.com; Tuesdays 12:10-12:50(please contact in advance).

Inese Ate
Mg.philol., Mg.paed., lecturer
Professional Terminology, Latvian Language 67624084; 67255645
IneseA@turiba.lv
12.12 -16:00-17:00 ; A 204

Valērija Drozdova
Mg.philol., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084
vk@turiba.lv
Please contact by e-mail; A 205
Amr Eladl
MB, lecturer
Professional Terminology Amr.Eladl@turiba.lv
27.11; 04.12 from 17.40 to 19.00

Viola Ēvele
Mg. philol., Mg. paed., lecturer
Professional Terminology, Latvian Language 67624084; 29376486
Viola.Evele@turiba.lv
09.12 - 11:00; 16.12 - 12:30 ; A 206

Līga Kļaviņa
Mg. philol., lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology, Latvian Language 67624084
Liga.Klavina@turiba.lv
27.11.-13.00.-14.00. ; 03.12.- 9.00.-10.00; 09.12.- 9.00.-10.00.

Anda Komarovska
MBA, lecturer
Professional Terminology, Latvian Language 67624084
AndaK@turiba.lv
19.06. 09:00 - 10:00 ; A212
Santa Laurīte
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology santalaurite@inbox.lv
Individual appointment, Talsi
Gita Liepājniece
Mg.paed., lecturer
Professional Terminology
Individual appointment, Talsi Branch

Kristīne Liepiņa
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology, Latvian Language Kliepina@gmail.com
02.12 - 9:30-10:30; 10.12 - 10:40-11:40; A304

Ineta Lūka
Dr.paed., prof., Head of Department of Languages
Pedagogy and Governance of Institution of Higher Education, Professional Terminology, Research Methods +371 67624084; 26370934
ineta@turiba.lv
10.12. - 16:10 - 17:10; 17.12 - 10:00-11:00; A202
Natālija Naumočkina
Lecturer
Applied foreign language, Professional Terminology
Individual appointment, Liepāja Branch

Vicente Navas Mesa
Mg.philol., lecturer
Professional Terminology vicentenavas@hotmail.com
9.12 - 15:00-16:00 ; 16.12 - 10:00-11:00 ; A204
Jana Paupere
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology
Individual appointment, Cēsis Branch
Aija Poikāne - Daumke
Dr. phil., docent
Applied foreign language apoikane@inbox.lv
Individual appointment; A 205

Alberto Sadu
M.D., lecturer
Applied foreign language, English for special purposes, Professional Terminology 67624084; 26588088
Alberto@turiba.lv
Please contact by e-mail!; A 204

Sundars Vaidesvarans
Mg.sc.ing., lecturer
Professional Terminology, Writing and Editing 67624084; 29330125
Sundars@turiba.lv
Wednesdays 12:50 - 14:20 A210
Iveta Valpuski
Lecturer
Professional Terminology diwal@inbox.lv
5.12 - 16:15-17:00 ; 9.12 - 13:00-14:00 ; 16.12 - 16:15-17:00 ; A205
Maruta Vēvere
Mg. paed., lecturer
Professional Terminology 29373713
marutavevere@inbox.lv
Individual appointment, Cesis Branch

Department of Communication Sciences


Dace Amsone
Mg. sc. soc.
E-commerce, Speech skill and interpersonal communication, Language theory and practice, Visual Editing, E-tourism 67619693
Dace.Amsone@turiba.lv
6.09., 13.09., 20.09., 27.09. from 18:00 to 19:30 C317.

Gints Apals
Dr.hist.
Diplomatic protocol and etiquette gints.apals@gmail.com

Linda Berga
Mg.psych.
Business psychology berga.linda@gmail.com

Liene Bērziņa
Prakses vadība, Studiju darbs, TV journalism lieneberzin@gmail.com
Dainis Bērziņš
Dr.oec., lecturer
Radošās industrijas: Stils un mode press@gintsbude.com; dainisb42@inbox.lv

Ansis Bogustovs
Creative industries: Audio and video ansisb@hotmail.com

Jana Bunkus
Crisis Communication, Marketing Communication, Brand management jana.bunkus@gmail.com

Jolanta Derkevica-Pilskunga
Dr.sc.soc.
Crisis Communication jdpinvest@inbox.lv

Ainārs Dimants
Dr.phil., professor
PhD theoretical seminar, Communication Management, Communication science, Communication science and management, Modern communication theory, Promocijas darbs, Media Communication, Media management, Politikas zinātne 67628870
ainars.dimants@turiba.lv

Signe Dobelniece
The methodology of scientific studies and research methods signed@inbox.lv
Please contact prior the consultation via email, On Mondays from 5pm to 6pm, C116

Edvīns Evarts
Dr.hist.
Communication Ethics, Applied Etiquette and Protocol, International organizations, Diplomatic protocol and etiquette edvins.evarts@turiba.lv
On Tuesdays

Rūta Grikmane
Multimedia, Creative industries: Multimedia ruta.grikmane@gmail.com
Please contact prior the consultation via email.

Guntars Grīnums
News journalism guntars.grinums@leta.lv
Please contact before consultation via e-mail

Andrejs Kozlovs
Radošās industrijas: Foto adrejs.kozlovs@gmail.com

Ēriks Leitis
Dr.geogr.
Environment Communication 67628870
eriksl@latnet.lv

Ieva Lejiņa
Formation of Companie`s image, Leadership ieva.adamss@gmail.com

Māra Liniņa
Mg.art., lecturer
Scenario and production 67628870
maralin@inbox.lv

Lauris Lizbovskis
Commentary lauris.lizbovskis@ambaltics.eu

Jolanta Millere
Sociology jolanta.millere@llu.lv

Juris Millers
Phd
Sport projects, Cinema as communication, Creative industries: Cinema, Producēšana un projektu vadība jurismillers@me.com

Līga Mirlina
Mg.sc.soc., lecturer
Political Science, Prakses vadība, Studiju darbs, Journalism and Media Relations, Internet Environment and Journalism, International Networking 67628870
liga.mirlina@inbox.lv
On Tuesdays 17:00, C116, please contact prior the consultation

Aleksandrs Mirlins
Mg.sc.soc.
Media literacy aleksandrs.mirlins@lu.lv

Edīte Olupe
Public Relations Campaigns 67628870
edite.o@gmail.com

Andris Pētersons
Dr.sc.soc., prof.
Business Communication, Business Communication, Intercultural Communication, Strategic Management and Communication Management Models, Media Communication 67619460
andris.petersons@turiba.lv
Individual appointment

Magda Riekstiņa
Writing and Editing magda.riekstina@dienasmediji.lv

Gregory Simons
Integrated marketing communication gregmons@yahoo.com

Velta Skolmeistere
IT sabiedriskajās attiecībās velta.sk@gmail.com

Daina Škuškovnika
Client oriented organization, Logic of conflict, Mass and political psychology, Internal Communication of Organisation, Organisational Psychology, Communication Psychology, Psychology of communication, Social psychology, Business psychology, Psychology of Management, Management and communication psychology, Organisation Management Psychology, Analītiskās domāšanas attīstība, Problēmjautājumu risināšana 67628870
daina.skuskovnika@turiba.lv

Inese Stepiņa
Lobbyism 67628870
inesestepina@hotmail.com
Dace Stirāne
Investigative journalism dace.stirane@ltv.lv

Andris Straumanis
Associate Professor, University of Wisconsin
Media management, Media literacy andris.straumanis@uwrf.edu

Kristīne Tihanova
International Project Development, Sport projects Kristine.Tihanova@turiba.lv

Vija Tirzmale
Ethics and business etiquette vija.tirzmale@gmail.com

Kristīne Tjarve
Mag.paed.
Music as a form of communication ktjarve@gmail.com
Individual appointment
Laila Vaivode
Language theory and practice, Krīzes vadība, Stresa vadīšana krīzes situācijās, Drošības psiholoģija laila.vaivode@turiba.lv

Deniss Vasiļjevs
Lecturer, MBA
Global Marketing, Marketing Communication, Marketing Research, Marketing, Project Management, Advertising, Brand management, Tourism and Hospitality sales denisksil@gmail.com
Tuesday 16:30-19:00, C115, Applying in advance via e-mail denisksil@gmail.com

Velga Vēvere
Lecturer Mg.phil.
Ethics of Business, Survey of Philosophy, The methodology of scientific studies and research methods, Publiskā runa, Domāšanas kultūra 67628870, 26463584
velga.vevere@gmail.com
Individual appointment

Lauris Zvejnieks
Journalism and Media Relations, Radio journalism lauris.zvejnieks@gmail.com