Aktualitātes>7. oktobrī notiks vieslekcija par arktisko tūrismu. Iespēja skatīties online!

7. oktobrī notiks vieslekcija par arktisko tūrismu. Iespēja skatīties online! (2)

Pirmdien, 7. oktobrī, plkst.11.50 – 13.20 Biznesa augstskola Turība C216. auditorijā Arktisko reģionu pētniece un lektore Teija Tekoniemi-Selkala lasīs vieslekciju par Arktisko tūrismu, t. sk., Barenca jūras reģionu. Vieslekciju būs iespējams vērot online.

Lekciju apmeklēt aicināti Starptautiskā tūrisma fakultātes studenti un citi interesenti!

Teija Tekoniemi-Selkala strādājusi tūrisma jomā gan privātajā, gan valsts sektorā vairāk nekā 20 gadus, īstenojot dažādus pētniecības, attīstības un izglītības projektus. Kopš 1999. gada viņa strādā kā vecākā pasniedzēja Rovaniemi Lietišķo zinātņu universitātes Multidimensiju Tūrisma institūta pakļautībā esošajā Tūrisma un viesmīlības vadības skolā (Multidimensional Tourism Institute, Rovaniemi University of Applied Sciences, the School of  Tourism and Hospitality Management). Teija Tekoniemi-Selkala galvenokārt pasniedz lekcijas ar praktisku ievirzi, kas saistītas ar tūrisma produktu attīstību. Viņa ir piedalījusies vairākos ES līdzfinansētos projektos kā ​​eksperts, attīstītāja un pētniece. Pēdējā laikā realizētie projekti saistīti ar Barenca jūras reģionu izpēti un ilgtspējību tūrismā.

Jau ziņots, ka jaunajā semestrī studentiem tiek nodrošināta  regulāra  iespēja klausīties ārvalstu docētāju vadītas nodarbības. Ārvalstu  docētāji piesaistīti,  pateicoties Starptautiskā tūrisma fakultātes aktīvai starptautiskai sadarbībai, izmantojot gan ERASMUS programmas iespējas, gan citus atbalsta fondus. 

03.10.2013

Nodarbību saraksts