Aktualitātes>Aicina ieteikt mazo uzņēmumu labās prakses piemērus atbildīgai uzņēmējdarbībai

Aicina ieteikt mazo uzņēmumu labās prakses piemērus atbildīgai uzņēmējdarbībai (0)

Lai rosinātu Latvijas mazos un mikrouzņēmumus attīstīt tālredzīgu biznesa praksi, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un vadošajām darba devēju un uzņēmēju organizācijām, aicina ieteikt tos uzņēmumus, kuri īsteno uz atbildīgu uzņēmējdarbību vērstas aktivitātes papildus tiesību aktos noteiktajam.

Lielo uzņēmumu korporatīvā ilgtspēja un atbildība ik gadu tiek novērtēta Ilgtspējas indeksā, tomēr pieredze rāda, ka arī Latvijas mazie uzņēmumi nereti demonstrē patiesi veiksmīgu praksi un ir pelnījuši atzinību.

„Latvijā maziem un vidējiem uzņēmumiem ir nozīmīga loma iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā, tāpēc ir svarīgi novērtēt un sekmēt to centienus īstenot atbildīgu biznesa pieeju,” skaidro Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta (InCSR) vadītāja Dace Helmane, norādot, ka labā prakse un radoši piemēri iedvesmo lieliem darbiem un panākumiem arī citus. Ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbības prakse veicina ne vien paša uzņēmuma, bet arī biznesa vides un arī valsts ekonomikas stabilitāti. Uzņēmumi visā pasaulē to sāk apzināties, īstenojot atbildīgu un tālredzīgu pieeju saviem darbiniekiem, videi un tirgus jautājumiem.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētājs Pēteris Krīgers: „Ilgtspējīga, atbildīga uzņēmējdarbība ne vien veicina valsts ekonomikas stabilitāti, bet arī liecina par uzņēmuma gatavību paaugstināt konkurētspēju un veidot pozitīvu dialogu ar darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem. Līdz šim vairāk esam izcēluši Latvijas lielos uzņēmumus, kas īsteno atbildīgu uzņēmējdarbības praksi. Taču par darbiniekiem, sabiedrību un vidi domā arī daudzi mazie, vidējie un pat mikrouzņēmumi. Ņemot vērā, ka pozitīva pieredze nereti kalpo par lielisku stimulu attīstīties un pilnveidoties, šogad esam nolēmuši uzsākt jaunu iniciatīvu – labās prakses konkursu, kura mērķis ir identificēt Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus, kas īsteno atbildīgu uzņēmējdarbību.”

Lai pieteiktu uzņēmumu atbildīgas uzņēmējdarbības labās prakses konkursam, līdz šā gada 31. oktobrim jāaizpilda anketa interneta vietnē: www.ilgtspejasindekss.lv/anketa.php. Iesniedzot pieteikumu, svarīgi atcerēties, ka konkursam var pieteikt jebkuru Latvijā reģistrētu uzņēmumu, kurā strādā līdz 50 darbiniekiem, anketā minot konkrēto aktivitāti, kura uzskatāma par labo praksi. Uzņēmumu ar tā labās prakses piemēriem var ieteikt gan darbinieki, gan sadarbības partneri, gan klienti, gan pašvaldības pārstāvji.

Visi ieteikumi tiks apkopoti, lai no tiem Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta eksperti identificētu piemērus, kas uzskatāmi par labo praksi uzņēmuma stratēģijā, darba vidē, vidē, tirgus attiecībās vai vietējā kopienā. Labās prakses piemēri saņems atzinību konkursa noslēguma pasākumā un tiks publiskoti, lai tādējādi iedvesmotu citus Latvijas mazos un vidējos uzņēmumus atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanai.

Labās prakses konkursu rīko Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība kopā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu. Labās prakses konkurss ir aktivitāte Eiropas Sociālā fonda projekta nr. 1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001 „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos” ietvaros. Konkursu atbalsta Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums.

Informāciju sagatavoja:
Inese Artemjeva
Biznesa augstskolas Turība Sabiedrisko attiecību fakultātes studente

22.10.2013

Nodarbību saraksts