Aktualitātes>Aicinām piedalīties starptautiskā pētījumā par maksātnespēju un pirmsmaksātnespēju (tiesiskās aizsardzības procesu)

Aicinām piedalīties starptautiskā pētījumā par maksātnespēju un pirmsmaksātnespēju (tiesiskās aizsardzības procesu) (0)

      

 

Turība kā sadarbības partneris piedalās Eiropas Savienības projektā “SaveComp”, kura mērķis ir apkopot un dalīties ar starptautisko privāttiesību labākajiem prakses materiāliem pārrobežu maksātnespējas un pirmsmaksātnespējas(tiesiskās aizsardzības procesa) jomā.

Šobrīd projekta partneri - Dženovas Universitāte, Valensijas Universitāte, Biznesa augstskola Turība, Sofijas Starptautisko privāttiesību institūts, Amsterdamas Universitāte, Kārļa Universitāte Prāgā, Johana Gūtenberga Universitāte Maincā, Glāzgovas Universitāte, IPR Verlag – veic pētījumu un projekta valstīs organizē aptauju un intervijas, kas pēcāk tiks apkopoti nacionālajos ziņojumos.

Biznesa augstskola Turība aicina aptaujā piedalīties advokātus, juristus, maksātnespējas administratorus, notārus, mediatorus un citas personas, kas darbojas maksātnespējas procesā. Lai piedalīties šajā starptautiskajā pētījumā, lūdzam aizpildīt aptaujas anketu un nosūtīt to projekta akadēmiskajai vadītājai, Biznesa augstskolas Turība lektorei Danai Ronei uz e-pastu: dana.rone@latnet.lv

Projekta rezultātā tiks izveidota E-grāmata, tiks salīdzināti nacionālie ziņojumi, kā arī projekta noslēguma fāzē norisināsies konferences Amsterdamā, Valencijā, Sofijā, Rīgā un Dženovā. Projekta iniciators un vadošais partneris ir Dženovas Universitāte Itālijā.

Projekta partneri:

Università degli Studi di Genova (Vadošais partneris)

Universitat de Valencia (Partneris)

University of Amsterdam (Partneris)

Institute of Private International Law, Sofia (Partneris)

Biznesa augstskola Turība (Partneris)

IPR Verlag (Partneris)

University of Glasgow (Asociētais partneris)

Charles University in Prague (Asociētais partneris)

Johannes Gutenberg Universität Mainz

Projekta mājas lapa: http://savecomp.eu

Projekta numurs: JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7693

Projekta akadēmiskā vadītāja:
Biznesa augstskolas Turība lektore
Dana Rone
e-pasts: dana.rone@latnet.lv

05.01.2017

Nodarbību saraksts