Aktualitātes>Aicinām studentus piedalīties zinātniskajā konferencē “Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes”, prezentējot savu pētījumu vai projektu

Aicinām studentus piedalīties zinātniskajā konferencē “Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes”, prezentējot savu pētījumu vai projektu (30)

2017. gada 18. maijā, Biznesa augstskolā Turība notiks XVIII STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE “Komunikācija globālajā ciemā: intereses un ietekmes”, kuras ietveros aicinām studentus uz pieredzes, pētījumu rezultātu, atziņu apmaiņu, prezentējot savu pētījumu vai projektu.

Studentu sekcijas dalībniekiem tiks piešķirti sertifikāti un reprezentatīvas balvas. Labākā darba autors tiks apbalvots ar Biznesa augstskolas Turība Studējošo pašpārvaldes Atzinības rakstu un naudas prēmiju (150 Eiro).

Pētījuma rezultāti jāatspoguļo referātā, ievadā iekļaujot tēmas aktualitāti, pētījuma problēmu un novitāti, pētījuma mērķi un pētījuma metodes. Referāta analīzes daļā ir jāsniedz pārskats par tēmas iepriekšējiem pētījumiem un teorētiskajiem avotiem, kā arī jābūt empīriskā pētījuma datu analīzei un to interpretācijai. Nobeigumā jābūt secinājumiem un priekšlikumiem, kas izriet no pētījuma.

Prezentējot projektu, referātā jāiekļauj problēmas analīze, raksturojot tās nozīmīgumu, projekta ideja, sniedzot tās oriģinalitātes pamatojumu, projekta mērķis, īstenotās aktivitātes un to atbilstība mērķim, projekta īstenošanas gaita, raksturojot darbu plānošanu un organizēšanu, kā arī sasniegto rezultātu novērtējums. 

Referāta noformējuma noteikumi:

  • Raksta apjoms līdz 7 lpp. (20000 zīmes) kopā ar literatūras sarakstu (pētījuma rezultātu prezentācijai), tajā skaitā kopsavilkuma apjoms – 1000 zīmes.
  • Rakstam jābūt sagatavotam A4 formātā ar Times New Roman burtu fontu un izvietotam vienā kolonnā.
  • Attālumi no lapas malām līdz tekstam ir sekojoši: 3,0 cm no kreisās malas, 2,0 cm no labās, augšējās un apakšējās malas.
  • Tekstam jābūt ar viena intervāla rindstarpu un izlīdzinātam gar labo un kreiso malu.
  • Katras rindkopas pirmajai rindai jābūt ar 1,0 cm atkāpi no kreisās malas.

Teksta daļu parametri

Teksta daļa

Fonta veids un izmēri

Rindkopas formāts

Referāta virsraksts (nedrīkst būt garāks par divām rindām)

14 pt, Bold, All Caps

Centred

Referāta virsraksts angļu valodā

14 pt, Normal, All Caps

Centred

Autora vārds, uzvārds

12 pt, Bold

Centred

Pārstāvētā organizācija, valsts

12 pt, Normal

Centred

Abstrakts angļu valodā

12 pt, Italic

Justify. Indentations: Left – 1,0cm, Right – 1,0cm

Referāta teksts

12 pt, Normal

Justify

Nodaļu virsraksti

12 pt, Bold

Centred

Zemsvītras komentāri

10 pt, Normal

Justify

Literatūras saraksts

10 pt, Normal

Justify

Noformējot darbu, jāņem vērā aktuālie patstāvīgo darbu noformēšanas nosacījumi.

Konferences studentu sekcijas darbs norit latviešu un angļu valodā. Prezentācija – 7 min.

Referātu iesniegšanas termiņš - 2017. gada 1. maijs.

Pieteikšanās nosūtot darbus uz e - pastu:
conference18@turiba.lv

Papildu informācija:
Zane Znatnaja
zane.znatnaja@batsp.lv

14.03.2017

Komentāri

tech pr

12.01.2018. 05:17
the excellent useful resource free of charge. I truly adored reading your posting. Thank you.

pest control

05.01.2018. 13:00
Pretty good post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I have really enjoyed reading your blog posts. Any way I'll be subscribing to your feed and I hope you post again soon. Big thanks for the useful info.

cctv camera

05.01.2018. 13:00
nice post

hammer of thor

15.12.2017. 04:42
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

alat pembesar penis

15.12.2017. 04:42
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

obat pembesar penis

15.12.2017. 04:41
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

vimax

15.12.2017. 04:41
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

minyak lintah

15.12.2017. 04:40
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

cara memperbesar penis

15.12.2017. 04:40
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable!
this is really nice to read..informative post is very good to read..thanks a lot.

download ebooks

03.11.2017. 19:13
I think this is an informative post and it is very useful and knowledgeable. therefore, I would like to thank you for the efforts you have made in writing this article.

downlodable driver

25.10.2017. 16:49
I found your this post while searching for some related information on blog search...Its a good post..keep posting and update the information.
This is my first time i visit here. I found so many interesting stuff in your blog especially its discussion. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one having all the enjoyment here! keep up the good work.

obat kuat

09.10.2017. 03:05
Introduce me blogging indonesia want to visit on your website and read the contents of article useful for me, if any time please visit our website 

downlodable games

02.10.2017. 23:42
I have express a few of the articles on your website now, and I really like your style of blogging.

greatdownloadfiles.club

29.09.2017. 09:48
An fascinating discussion is value comment. I think that it is best to write extra on this matter, it won't be a taboo topic however generally people are not enough to talk on such topics.

downlodable files

18.09.2017. 13:34
This article is simple to see without departing out any specifics and enjoy. Excellent work! You finished particular factors that were trusted there try this web-site . I discovered almost all individuals may accept your site and did a research about them.

http://gaspar-tlt.ru

16.08.2017. 21:58
Thankyou for this wondrous post, I am glad I observed this website on yahoo.

infernal affair torrent

01.08.2017. 15:01
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

downlodable freeware

14.07.2017. 00:07
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.

Go to website.

02.07.2017. 21:48
This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging. Looking to reading your next post.

check out this

30.06.2017. 09:42
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

Get it!

08.06.2017. 14:15
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

gagarina27k6.ru

16.05.2017. 13:57
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.
This article is simple to see without departing out any specifics and enjoy. Excellent work! You finished particular factors that were trusted there try this web-site . I discovered almost all individuals may accept your site and did a research about them.

Obat Perangsang Wanita

26.04.2017. 00:46
Thank you for sharing in this article, I can learn a lot and could also be a reference

Obat Kuat Pria

26.04.2017. 00:45
Thank you for sharing in this article obat perangsang wanita I can learn a lot and could also be a reference

itsmydownload.com

12.04.2017. 15:52
Thanks a lot for sharing us about this update. Hope you will not get tired on making posts as informative as this.

Nodarbību saraksts