Aktualitātes>Aizvadīts STF maģistra studentu studiju ceļojums Lietuvā

Aizvadīts STF maģistra studentu studiju ceļojums Lietuvā (0)

Divas dienas, no 15. līdz 16. februārim, Starptautiskā tūrisma fakultātes maģistra studenti, veicot lauku pētījumu, devās studiju ceļojumā uz Lietuvu. Studiju ceļojumā piedalījās gan latviešu plūsmas, gan ārvalstu plūsmas studenti, veidojot kopējo grupu ļoti dažādu un starptautisku. Lauku pētījums tika organizēts studiju kursu „Baltijas tūrisma studijas” (lektore MSc Madara Lūka) un „Stratēģiskā tūrisma plānošana” (lektors MBA Armands Muižnieks) ietvaros.

Mācību brauciena mērķis bija izpētīt Klaipēdas-Palangas reģionu Lietuvā, novērtēt tā stratēģiskās plānošanas pamatprincipus, izpētīt tūrisma piedāvājumu un veikt tūrisma galamērķa un uzņēmējdarbības vides analīzi. Mācību braucienā studentiem bija iespēja tikties gan ar publiskā, gan privātā sektora pārstāvjiem.

Studiju ceļojums tika uzsākts ar viesošanos Liepājā, kur studenti tikās ar Liepājas Tūrisma informācijas centra vadītāju Zani Gaili, lai iepazītos ar Liepājas novada tūrisma plānošanas pamatprincipiem, starptautisko sadarbību un attīstības plāniem nākotnē. Pēc Liepājas vizītes studenti devās tālāk uz Lietuvu, kur Palangā tikās ar pārstāvi no Palangas Tūrisma informācijas centra. Šeit studentiem bija iespēja salīdzināt tūrisma galamērķa plānošanas atšķirības starp Liepāju un Palangu. Tālāk brauciens turpinājās uz Klaipēdu, kur notika tikšanās ar Klaipēdas universitātes profesorēm Dr. Ausrini Armaitieni un Renatu Bertuzyti. Diskusijas rezultātā dzima jaunas un oriģinālas idejas, tika iegūta plašāka izpratne par Lietuvas tūrisma plānošanu, kā arī publiskā un privātā sektora sadarbību tūrismā.

Studenti nakšņoja Klaipēdas viesnīcā Amberton, kas ir Lietuvas viesnīcu ķēde. Svētdienas rītā studentiem bija iespēja tikties ar viesnīcas personāla daļas vadītāju Linu Poviliuni un uzzināt par viesnīcas attīstības plāniem, iepazīties ar privātā sektora izaicinājumiem tūrismā, kā arī izprast uzņēmējdarbības vidi Klaipēdā. Papildus studenti apmeklēja 5 zvaigžņu kūrortu Vanagupe Palangā, kur jau iegūto informāciju papildināja ar zināšanām par kūrorta viesnīcas mārketinga stratēģiju, sadarbību ar publisko sektoru, kā arī starptautisko uzņēmējdarbības vidi. Studiju ceļojuma noslēgumā tika apskatīta arī Skrundas muiža Latvijā, tādējādi sniedzot iespēju salīdzināt iegūto informāciju Lietuvā ar Latvijas piemēru.

Iepriekšminēto studiju kursu ietvaros studenti apgūst tūrisma attīstības stratēģijas izstrādes teorētiskos pamatus, kā arī starptautiskās tūrisma uzņēmējdarbības vides izpēti Baltijas valstīs, tūrisma galamērķu plānošanu un virzību tirgū. Šī brauciena rezultātā top maģistra studentu kopīgi izstrādāts pielikums Kurzemes tūrisma attīstības stratēģijai, kur studenti, pamatojoties uz Klaipēdas-Palangas pieredzi, salīdzinot to ar Latviju, novērtējot tūrisma plānošanas atšķirības, uzņēmējdarbības vidi un starptautisko sadarbību, izstrādā priekšlikumus Kurzemes tūrisma turpmākajai attīstībai starptautiskā kontekstā. Izstrādātais Kurzemes tūrisma attīstības programmas galējais variants tiks prezentēts aprīlī.

 

Informāciju sagatavoja:
Biznesa augstskolas Turība lektore M.Lūka

19.02.2014

Nodarbību saraksts