Aktualitātes>Apstiprināti jaunie profesiju standarti sabiedriskajās attiecībās

Apstiprināti jaunie profesiju standarti sabiedriskajās attiecībās (0)

21. maijā Izglītības un zinātnes ministrijā, Vaļņu ielā 2, norisinājās Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, kurā apstiprināja aktualizētos profesiju standartu projektus „Sabiedrisko attiecību speciālists”, „Sabiedrisko attiecību vadītājs” un „Sabiedrisko attiecību strukltūrvienības vadītājs” un nosūtīja Labklājības ministrijai, lai ievieto profesiju klasifikatorā.

Paredzams, ka jau nākammēnes tos apstiprinās Ministru kabineta (MK) sēdē. Jaunos standartus varēs izmantot augstskolas, privātās un valsts institūcijas, kā arī nevalstiskās organizācijas.

Kā min Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes dekāns, asociētais profesors un divu standartu darba grupas vadītājs Andris Pētersons, jau šobrīd jaunie standarti ir izmantojami darbā. „Ir paveikts nozīmīgs darbs. Aktualizētas mūsdienīgas zināšanas, prasmes un kompetences, kuras nepieciešamas sabiedrisko attiecību profesiju pārstāvjiem. Esam domājuši perspektīvā – par to, kādiem jābūt vadītājiem, kuri studijas tikai uzsāk. Paldies kolēģiem no darba grupas un Izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem par veiksmīgo sadarbību!”

Biznesa augstskola Turība bija iesniedzējs diviem profesiju standartiem „Sabiedrisko attiecību vadītājs”, „Sabiedrisko attiecību strukltūrvienības vadītājs”. Savukārt profesijas standarta „Sabiedrisko attiecību speciālists”  izstrādi vadīja Alberta koledža.

Aktualizētie profesiju standarti nosaka, kādas zināšanas, prasmes un kompetences nepieciešamas mūsdienīgam sabiedrisko attiecību vadītājam un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājam, kādi ir pienākumi un uzdevumi konkrētās profesijas pārstāvjiem. „Pienākumu un uzdevumu apraksti papildināti ar prasmēm izstrādāt un vadīt krīzes komunikācijas plānu. Mūsdienu profesionālim jāpārvalda vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, jāspēj izprast un vadīt attiecības ar kolēģiem un sadarbības partneriem dažādās kultūrās,  jāievēro dabas aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, jāprot lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī jāizmanto sociālo tīklu priekšrocības,” skaidro A. Pētersons.

Aktualizētie profesiju standarti ir pamats jauno sabiedrisko attiecību vadītāju un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītāju apmācībai, amata aprakstu sastādīšanai, dažādu konkursu prasību izstrādei. Pēc apstiprināšanas standartus varēs izmantot augstskolas, privātās un valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas.

Komunikācijas fakultātes dekāns Andris Pētersons ir gandarīts par iespēju jaunu profesijas standartu izstrādei apvienot augstas raudzes teorētiķus un profesionāļus. Izstrādes darba grupā darbojās Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultātes dekāns, asociētais profesors Andris Pētersons, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas nodaļas asociētais profesors Ojārs Skudra, sabiedrisko attiecību kompānijas “A.W.Olsen&Partners” partnere Olga Kazaka, VAS “Latvijas Valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājs Tomass Kotovičs, Izglītības un zinātnes ministrijas Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece Edīte Olupe, Latvijas Nacionālā teātra Mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja Līga Rimšēviča, Vidzemes augstskolas KSA bakalaura studiju programmas direktore, docente Vineta Silkāne.

Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas fakultāte piedāvā mūsdienīgu profesionālā bakalaura studiju programmu “Sabiedriskās attiecības”, kuras absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu sabiedrības vadībā un kvalifikāciju “Sabiedrisko attiecību vadītājs”, kā arī maģistra studiju programmu „Sabiedriskās attiecības”, kuras absolventi iegūst profesionālā maģistra grādu sabiedriskajās attiecībās un kvalifikāciju „Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs”.

26.05.2014

Nodarbību saraksts