Aktualitātes>Aptaujas dati liecina, ka 97% Turība absolventu ir nodarbināti

Aptaujas dati liecina, ka 97% Turība absolventu ir nodarbināti (2)

Ikviens cilvēks vēlas dzīvot labklājībā un būt laimīgs. Panākumi tirgus ekonomikā nav pašmērķis, toties tas ir visefektīvākais līdzeklis, kā ikvienam īstenot savas vēlmes. Turības absolventi, kuri ir vairāk nekā 14 000,  ir izpratuši un spējuši atklāt, kā attīstīt savus talantus un pielietot augstskolas lekcijās iegūtās zināšanas.

Biznesa augstskolas Turība profesionālās studijas, kas sniedz iespēju iegūt pieredzi katrā studiju gadā kalpo par pamatu tam, ka 97% augstskolas absolventu ir nodarbināti. Tas liecina, ka darba devēji augstu novērtē praktisko pieredzi un zināšanas. Par to liecina arī fakts, ka Biznesa augstskola Turība ierindojusies Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla prakse.lv rīkotā darba devēju topa pieciniekā, kļūstot par vienu darba devēju ieteiktākajām augstskolām.

Jaunākie Biznesa augstskolas Turība veiktās absolventu aptaujas dati liecina, ka augstskolas absolventi ne tikai spēj veiksmīgi atrast darbu, bet visbiežāk strādā tieši izvēlētajā profesijā, kā arī sekmīgi veido savu uzņēmējdarbību vai ieņem vadošus amatus:

-       65% no aptaujātajiem absolventiem strādā ar iegūto izglītību saistītā profesijā;

-       46% no aptaujātajiem ieņem vadošus amatus dažādu nozaru uzņēmumos;

-       23% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem

37% aptaujāto augstskolas absolventu vidējie ikmēneša ieņēmumi pēc nodokļu nomaksas pārsniedz 1000 eiro slieksni. Salīdzinot to ar vidējā mēneša neto darba samaksu Latvijā, kas 2017.gada trešajā ceturksnī bija 674 eiro, var secināt, ka augstskolas absolventi ir labi atalgoti. Nenoliedzami, augstāki ienākumi ir tiem absolventiem, kuri ir vidējā vai augstākā līmeņa vadītāji, piemēram, 51% no tiem respondentiem, kuri ieņem vadītāja amatu, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1000 eiro slieksni. 31% no tiem respondentiem, kuri ir augstākā līmeņa vadītāji, ir norādījuši, ka viņu ikmēneša ienākumi pārsniedz 1500 eiro slieksni.

Kā jau tika minēts, 23% absolventu ir īstenojuši savas biznesa idejas un kļuvuši par uzņēmējiem, realizējot dažādas uzņēmējdarbības formas. Lielākā daļa absolventu 64% īsteno uzņēmējdarbības formu – SIA, 11% no tiem ir pašnodarbinātās personas, 8% - A/S formas īstenotāji, 6% - saimnieciskās darbības veicēji, 2% - individuālie komersanti, savukārt 1% no absolventu vidus ir ZZS īpašnieki. 

Tāpat dati liecina, ka lielākā daļa augstskolas absolventu (46%) ir augstākā līmeņa vadītāji vai vadītāji, 37% - speciālisti, savukārt 14% - projektu vadītāji.

Biznesa augstskolas Turība absolventi ir arī starp tiem Latvijas uzņēmējiem, kuri ir atraduši savu panākumu atslēgu un attīstījuši sekmīgu uzņēmējdarbību. Absolventi joprojām aktīvi sadarbojas ar augstskolu un dalās savas veiksmes formulā ar esošajiem studentiem, kā arī attīsta veiksmīgu savstarpējo sadarbību. 

 

 

 

12.01.2018

Nodarbību saraksts