Aktualitātes>Aptuveni 80% studentu ir nodarbināti

Aptuveni 80% studentu ir nodarbināti (0)

Statistikas dati liecina, ka aizvadītajā gadā nodarbinātības līmenis valstī ir pieaudzis, un šāda tendence tiek prognozēta arī 2015. gadā. Pašlaik darbu aktīvi meklē 10.2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem – nedaudz mazāk nekā vidēji eiro zonā. Biznesa augstskola Turība veica aptauju, lai noskaidrotu, cik daudzi no augstskolas studentiem ir nodarbināto lokā.

Aptaujā piedalījās respondenti no dažādiem studiju līmeņiem (koledža, bakalaurs, maģistrantūra, doktorantūra) visās četrās fakultātēs. Aptaujas dati uzskatāmi parāda, ka vairums Biznesa augstskolas Turība studentu (79%) ir nodarbināti.

Analizējot nodarbināto studentu loku, uzskatāmi redzams, ka lielākā daļa – 89% strādā algotu darbu, aptuveni 7% ir pašiem savs uzņēmums, bet pārējie ir pašnodarbinātie. Procentuāli visvairāk uzņēmēju ir starp bakalaura līmeņa studijām.

Papildus nodarbinātībai tiek minēts arī ienākumu līmenis – pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem minimālā alga Latvijā 2015. gadā ir 360 EUR, procentuāli visvairāk Biznesa augstskolas Turība studenti (27%) atzīst, ka viņu ienākumi mēnesī svārstās no 600-900 EUR, 25% ienākumi ir amplitūdā no 300-600 EUR/mēnesī un gandrīz tikpat lielam skaitam studentu (23%) ikmēneša ienākumi pārsniedz 1200 EUR.

Aptuveni 1/3 no nodarbinātajiem studentiem darba gaitas ir uzsākuši tieši studiju laikā. To veicina gan augstskolas piedāvātās prakses iespējas, gan studiju programmu sadarbība ar nozares uzņēmumiem.

Kopumā valstī joprojām ir liels skaits jauniešu, kas nestrādā un nemācās, taču studijas, kas piedāvā iegūt praktiskas zināšanas un pieredzi jau studiju laikā, ir liels solis veiksmīgas karjeras virzienā. Praktiskā pieredze ir būtiska priekšrocība jebkuram darba ņēmējam vai topošajam uzņēmējam.

Biznesa augstskolas Turība profesionālā ievirze, kas sniedz iespēju iegūt pieredzi katrā studiju gadā kalpo par pamatu tam, ka 99,61% augstskolas absolventu ir nodarbināti. Tas liecina, ka darba devēji augstu novērtē jauniešu praktisko pieredzi.

17.04.2015

Nodarbību saraksts