Aktualitātes>Augstskolā jauns projekts

Augstskolā jauns projekts (0)

2018. gada 20. novembrī

Augstskola ir uzsākusi īstenot Eiropas sociālā fonda projektu “Pārvaldības uzlabošana Biznesa augstskolā Turība”, projekta Nr. Projekta numurs: 8.2.3.0/18/A/007. Projekta mērķis ir augstskolas pārvaldības uzlabošana, ieviešot koplietošanas e-risinājumus studiju efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanai un paaugstinot vadības personāla kompetences un prasmes, lai nodrošinātu studiju programmu kvalitāti un efektīvi izmantotu pieejamos resursus, attīstot stratēģiskās partnerības ar zinātnes un uzņēmējdarbības sektoru un izveidojot vadītāju un līderu loku, kas ir kompetenti un profesionāli darbam starptautiskā līmenī atbilstīgi augstskolas attīstības stratēģijai. Studentiem jūtamākais ieguvums no ši projekta īstenošanas būs pilnveidota augstskolas informācijas sistēma BATIS, ko varēs lietot arī kā mobilo aplikāciju. Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas 150 000 EUR, no kā 127 500 EUR ir Eiropas Sociālā fonda finansējums. Projektu plānots pabeigt 2020.gada oktobrī.

Projekta komandā darbojas Valdis Rocēns (projekta vadītājs), doc.Iveta Liniņa (pārmaiņu aģents) un Imants Bašēns (e-risinājumu ieviešanas vadītājs).

20.11.2018

Nodarbību saraksts