Aktualitātes>Baltijā vienīgā bakalaura studiju programma "Organizācijas drošība"

Baltijā vienīgā bakalaura studiju programma "Organizācijas drošība" (0)

Biznesa augstskolas Turība Juridiskajā fakultātē iespējams apgūt bakalaura studiju programmu „Organizācijas drošība”, kuru absolvējot tiek iegūta kvalifikācija – drošības dienesta vadītājs. Šai studiju programmai Baltijā nav analoga. Programmas absolvents bez papildus pārbaudījumiem ir tiesīgs saņemt Apsardzes sertifikātu, ko izsniedz Valsts policijas Apsardzes darbības sertifikācijas komisija.

Sadarbība ar drošības jomas ekspertiem 
Studiju programma ir izstrādāta sadarbībā ar lielākajiem drošības jomas uzņēmumiem, kā arī Latvijas drošības biznesa asociācijas un Valsts policijas ekspertiem. Tā ir jauna un mūsdienīgai kvalitātei atbilstoša studiju programma, kuru absolvējot iespējams ieņemt drošības dienesta vadītāja amatu jau esošos uzņēmumos vai iestādēs, kā arī veidot savu uzņēmumu šajā nozarē.

Izvēloties studēt programmā „Organizācijas drošība”, jāiesniedz izraksts no ambulatorā, stacionārā pacienta medicīniskās kartes, kas apliecina, ka esi vesels; izziņu no narkologa; izziņu no psihiatra; kā arī izziņu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra par to, ka nav sodāmības.

Lektori – pieredzējuši nozares profesionāļi 
Studiju programmas direktors Vilnis Veinbergs skaidro, ka vislielākā vērtība šajā programmā ir iegūstamā profesionālā izglītība un praktiskā pieredze: „Programmas izstrādē un īstenošanā ir iesaistīti nozares eksperti, kas darbojas gan valsts, gan privātajā drošības sektorā. Studiju kursu lektori ir praktizējoši profesionāļi ar daudzu gadu pieredzi.”

1., 2. un 4. studiju gadā studējošajiem būs iespēja iegūt pieredzi profesionālā drošības vidē, piemēram, Latvijas Drošības biznesa asociācijā – šīs nozares lielākajā nevalstiskajā organizācijā Latvijā, kas apvieno vairāk kā trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomas uzņēmumus. Tāpat praktisko pieredzi var iegūt, darbojoties Biznesa augstskolas Turība drošības dienestā, un, iespējams, iegūt darba vietu jau studiju laikā vai pēc programmas absolvēšanas.

Pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem drošības jomas profesionāļiem
„Šobrīd Latvijā un visā pasaulē pieaug pieprasījums pēc kvalificētiem drošības jomas profesionāļiem, tieši tāpēc Biznesa augstskola Turība piedāvā apgūt nepieciešamās iemaņas. Programmā ir iekļauti tādi kursi kā „Fizisko personu drošība”, kurā tiek apgūta specifiska personu pavadīšana, „Ekstremālā autobraukšana” (nodarbības notiek trasē „333”), kā arī „Praktiskā šaušana” un tuvcīņas elementi,” stāsta V.Veinbergs.

Profesionālās terminoloģijas apguve
Ievērojot globalizācijas tendences, studiju programmā uzsvars tiek likts uz profesionālās terminoloģijas apgūšanu angļu, krievu un vācu valodā. Šo terminu apgūšana programmas absolventiem sniegs iespēju pieteikt sevi starptautiskajā tirgū, piemēram, Vācijā, Lielbritānijā un citviet. Minētajās valstīs komersantiem ir nepieciešami profesionāli sagatavoti drošības speciālisti ar līdera spējām, kam piemīt komandas gars, kā arī spēja operatīvi risināt dažādas problēmas. Drošības jomas speciālisti visā pasaulē tiek augstu vērtēti un ir labi apmaksāti.

Uzsvars uz praktiskajām iemaņām 
Līdzīgas studiju programmas ir Somijā un Nīderlandē, taču tās vairāk ir vērstas uz teorētisko zināšanu apgūšanu kādā specifiskā drošības virzienā un iegūto teorētisko zināšanu iedzīvināšanu praksē. Arī Krievijā, Izraēlā un Ukrainā liels darbs ir ieguldīts līdzīgu programmu izstrādē. Biznesa augstskolas Turībapiedāvātajā studiju programmā uzsvars ir likts uz praktiskajām iemaņām, kas būtiski ietekmē drošības jomā strādājošu personu kvalitatīvu uzdevumu izpildi!

22.07.2016

Nodarbību saraksts