Aktualitātes>Biznesa augstskolā Turība notiks Studentu zinātniskā konference

Biznesa augstskolā Turība notiks Studentu zinātniskā konference (11)

2017. gada 6. aprīlī Biznesa augstskolā Turība notiks Studentu zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības aktualitātes vietējā un starptautiskajā vidē”. Studējošie ir aicināti uz pieredzes, pētījumu rezultātu un atziņu apmaiņu.

Piedaloties konferencē ir jāprezentē savs pētījums, pētījuma rezultāti jāietver referātā,  kas jāiesniedz līdz 30.martam.

Referāta noformējuma noteikumi:

  •  Raksta apjoms līdz 7 lpp. (20000 zīmes) kopā ar literatūras sarakstu, tajā skaitā abstrakta apjoms – 1000 zīmes.
  • Rakstam jābūt sagatavotam A4 formātā ar Times New Roman burtu fontu un izvietotam vienā kolonnā.
  • Attālumi no lapas malām līdz tekstam ir sekojoši: 3,0 cm no kreisās malas, 2,0 cm no labās, augšējās un apakšējās malas.
  • Tekstam jābūt ar viena intervāla rindstarpu un izlīdzinātam gar labo un kreiso malu.
  • Katras rindkopas pirmajai rindai jābūt ar 1,0 cm atkāpi no kreisās malas.

Teksta daļu parametri

Teksta daļa

Fonta veids un izmēri

Rindkopas formāts

Referāta virsraksts (nedrīkst būt garāks par divām rindām)

14 pt, Bold, All Caps

Centred

Referāta virsraksts angļu valodā

14 pt, Normal, All Caps

Centred

Autora vārds, uzvārds

12 pt, Bold

Centred

Pārstāvētā organizācija, valsts

12 pt, Normal

Centred

Abstrakts angļu valodā

12 pt, Italic

Justify. Indentations: Left – 1,0cm, Right – 1,0cm

Referāta teksts

12 pt, Normal

Justify

Nodaļu virsraksti

12 pt, Bold

Centred

Zemsvītras komentāri

10 pt, Normal

Justify

Literatūras saraksts

10 pt, Normal

Justify

Noformējot darbu jāņem vērā aktuālie  patstāvīgo darbu noformēšanas nosacījumi. Darbā jābūt aktualitātei, novitātei, pētījumam un tā rezultātiem.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 3. martam.

Referāti tiks publicēti elektroniskā formātā (darbus sūtīt uz e-pastu ievab@turiba.lv).

Pieteikšanās un papildus informācija pieejama Uzņēmējdarbības vadības fakultātē C107. telpā vai rakstot uz ievab@turiba.lv.

01.03.2017

Komentāri

avriq

03.02.2018. 18:12
This is a great web site. Good sparkling user interface and very informative blogs. I will be coming back in a bit, thanks for the great article. I have found it enormously useful.

Hifi Escorts In Delhi

11.01.2018. 07:15
Wow, really very impressive you share this post. I am happy to read your post you have share beat quality stuff in the content in the post thanks for sharing this post.

pest control

05.01.2018. 13:21
nice post

cctv camera

05.01.2018. 13:20
Interesting post! I really amazed to read the great information. You have shared best quality stuff in the content of the post. I am bookmarking your page for later use.

swiss replica watches

07.06.2017. 09:20
On the off chance that you have an adoration for the better things in life, you will love Rolex watches. On the off chance that you cherish the things that are known as materialistic trifles and have essentially the best quality around, you will love this marked timepiece.Is it accurate to say that you are searching for the ideal present for the extraordinary men throughout your life or notwithstanding for yourself? Furthermore, you can even buy knockoff looks for both men and ladies that are being sold for a small amount of the general. Rolex is one of the prestigious Swiss watches.
We might have many questions of howto and we really face those many times even me too but i found this site which really helped me to answer my howtos questions and its really amazing.

rolex replica uk

17.05.2017. 06:26
great

imvu credits generator

27.04.2017. 09:14
Wow ,It is true that imvu credits generator is the best for get free imvu credits and you need to get it at any cost,So go and get imvu free credits.

absolvents

03.03.2017. 15:08
Kad pati mācījos Turībā, piedalījos Studentu konferencēs. Bija tiešam interesanti. Lai veicas!!!

Turība to students

03.02.2017. 11:55
Sveiki! Jā, pētījums tiks ieskaitīts kā studiju darbs.

students

31.01.2017. 17:26
Sveiki! Vai šogad pētījums arī tiks ieskaitīts kā studiju darbs?

Nodarbību saraksts