Aktualitātes>Biznesa augstskolā Turība notiks Studentu zinātniskā konference

Biznesa augstskolā Turība notiks Studentu zinātniskā konference (4)

2017. gada 6. aprīlī Biznesa augstskolā Turība notiks Studentu zinātniskā konference „Uzņēmējdarbības aktualitātes vietējā un starptautiskajā vidē”. Studējošie ir aicināti uz pieredzes, pētījumu rezultātu un atziņu apmaiņu.

Piedaloties konferencē ir jāprezentē savs pētījums, pētījuma rezultāti jāietver referātā,  kas jāiesniedz līdz 30.martam.

Referāta noformējuma noteikumi:

  •  Raksta apjoms līdz 7 lpp. (20000 zīmes) kopā ar literatūras sarakstu, tajā skaitā abstrakta apjoms – 1000 zīmes.
  • Rakstam jābūt sagatavotam A4 formātā ar Times New Roman burtu fontu un izvietotam vienā kolonnā.
  • Attālumi no lapas malām līdz tekstam ir sekojoši: 3,0 cm no kreisās malas, 2,0 cm no labās, augšējās un apakšējās malas.
  • Tekstam jābūt ar viena intervāla rindstarpu un izlīdzinātam gar labo un kreiso malu.
  • Katras rindkopas pirmajai rindai jābūt ar 1,0 cm atkāpi no kreisās malas.

Teksta daļu parametri

Teksta daļa

Fonta veids un izmēri

Rindkopas formāts

Referāta virsraksts (nedrīkst būt garāks par divām rindām)

14 pt, Bold, All Caps

Centred

Referāta virsraksts angļu valodā

14 pt, Normal, All Caps

Centred

Autora vārds, uzvārds

12 pt, Bold

Centred

Pārstāvētā organizācija, valsts

12 pt, Normal

Centred

Abstrakts angļu valodā

12 pt, Italic

Justify. Indentations: Left – 1,0cm, Right – 1,0cm

Referāta teksts

12 pt, Normal

Justify

Nodaļu virsraksti

12 pt, Bold

Centred

Zemsvītras komentāri

10 pt, Normal

Justify

Literatūras saraksts

10 pt, Normal

Justify

Noformējot darbu jāņem vērā aktuālie  patstāvīgo darbu noformēšanas nosacījumi. Darbā jābūt aktualitātei, novitātei, pētījumam un tā rezultātiem.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 3. martam.

Referāti tiks publicēti elektroniskā formātā (darbus sūtīt uz e-pastu ievab@turiba.lv).

Pieteikšanās un papildus informācija pieejama Uzņēmējdarbības vadības fakultātē C107. telpā vai rakstot uz ievab@turiba.lv.

01.03.2017

Nodarbību saraksts