Aktualitātes>Biznesa augstskola Turība pievienojusies Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklam

Biznesa augstskola Turība pievienojusies Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklam (1)

Biznesa augstskola Turība kopš 2014.gada oktobra ir pievienojusies organizācijai „Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls” (The University Network of the European Capitals of Culture), kura kopumā apvieno 45 universitātes visā Eiropā.

Organizācija izveidota ar mērķi veicināt jaunas sadarbības formas akadēmiskajā un izglītības jomā. Papildus tam organizācija uzsver augstākās izglītības iestāžu nozīmi ikvienas kultūras galvaspilsētas statusa nodrošināšanā. Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls veicina sadarbību starp universitātēm, lai attīstītu un pārveidotu reģionālo politiku un radītu jaunas aktivitātes pilsētas un universitātes sadarbības jomā.

Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras vadītāja Dr.paed., asoc.prof., Mg. philol. Ineta Lūka stāsta, ka „sadarbība ar Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklu ir kopš 2012.gada, kad Turība sāka aktīvi piedalīties organizācijas rīkotajās konferencēs. 2014.gada februārī Turībai bija tas gods rīkot organizācijas valdes tikšanos Rīgā, kuras laikā tika prezentēta Kultūras galvaspilsēta, kā arī veicināta savstarpējo kontaktu apmaiņa un apspriesti ERASMUS+  programmas projekti. Valdes tikšanās noritēja ļoti veiksmīgi, par ko esam saņēmuši organizācijas prezidentes profesores Floras Carrijnas atzinību, un augstskola pieņēma lēmumu kļūt par pilntiesīgu organizācijas biedru”.

Dalība Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīklā nenozīmē tikai piedalīšanos konferencēs un informācijas apmaiņu starp universitātēm. Tā veicinās arī sadarbību starp pilsētām un reģioniem.

„Liels ieguvums Biznesa augstskolas Turība studentiem būs iespēja piedalīties organizācijas rīkotajos projektos, vasaras universitātēs, kā arī papildus prakses vietas. Jau šobrīd augstskola ir noslēgusi sadarbību ar Luciāna-Blaga Universitāti Sibiu pilsētā Rumānijā, kā rezultātā Turības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem būs iespēja doties ERASMUS+ apmaiņas programmā,” stāsta I.Lūka.

Eiropas kultūras galvaspilsētu universitāšu tīkls ir kultūras un izglītības organizācija, kas paver studentiem papildus iespējas ietekmēt un veidot Eiropas kultūru. Īpaši saistoši tas varētu būt Starptautiskā tūrisma fakultātes un Komunikācijas fakultātes studentiem. Sekojot līdzi informācijai organizācijas mājās lapā www.uneecc.org un uzrakstot motivācijas vēstuli, ir iespējams piedalīties kādā no starptautiskajiem pasākumiem studentiem, papildināt savas zināšanas par citu valstu universitāšu pieredzi un mācību procesu.

15.01.2015

Nodarbību saraksts