Aktualitātes>Biznesa augstskola Turība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu (0)

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt ESF projektu “Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019), lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā. Šobrīd aktivitātes „Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā” ietvaros augstskolā strādā 5 doktoranti, bet aktivitātes „Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība” ietvaros – 5 profesori no Lielbritānijas, Lietuvas un Slovākijas. Projekta kopējais finansējums plānots EUR 556754,18 eiro, no kura EUR 473241,05 ir ESF finansējums un EUR 83513,13 ir valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 38 mēneši no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim.

05.02.2019

Nodarbību saraksts