Aktualitātes>Biznesa augstskolai Turība apstiprināts jauns rektors

Biznesa augstskolai Turība apstiprināts jauns rektors (1)

Vakar, 2. jūlijā, valdība apstiprināja rīkojuma projektu par tiesību zinātņu doktora Jāņa Načisčioņa apstiprināšanu Biznesa augstskolas Turība rektora amatā. Jaunā rektora viena no prioritātēm būs vēl ciešāka sadarbība ar privāto un publisko sektoru, studiju procesa pilnveidošana un augstskolas stabila virzība uz privātas universitātes statusu.

J. Načisčionis uzsver, ka veiksmīgai augstas raudzes speciālistu ienākšanai darba tirgū ir būtiski nodrošināt izglītību, kur teorija apvienota ar praktiskām studijām„Vietā,kur satiekas nozaru profesionāļi, uzņēmēji, zinātnieki un studējošie, iespējams radīt tādu studiju vidi, kur top dažādu nozaru un zinātnes attīstībai būtiski pētījumi. Jaunas zināšanas palīdz apgūt ekselenti docētāji, kas sekmē darba tirgū pieprasītu speciālistu izaugsmi,” skaidro J. Načisčionis. Viens nojaunā rektora pirmajiem darbiem, izvērtējot augstskolas 20 gadu laikā paveikto, būs veicināt arī turpmāku nozaru profesionāļu iesaistīšanu studiju procesā, uzklausīt docētāju, studējošo un darba devēju padomus studiju vides pilnveidošanā, lai augstskola kļūtu par Latvijā pirmo privāto universitāti, no kuras mācās Latvijā un visā pasaulē.

Jānis Načisčionis ir ilggadējs augstskolas darbinieks - savu darbību augstskolā uzsācis 2005. gadā. Līdz šim augstskolā ieņēmis tādus amatus kā Biznesa augstskolas Turība Senāta priekšsēdētājs, Juridiskās fakultātes dekāns, Publisko tiesību katedras vadītājs.

Līdzšinējam Biznesa augstskolas Turība rektoram Antonam Kiščenko ir beidzies pilnvaru termiņš, līdz ar to Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulce 2013. gada 20. februārī rektora amatā ievēlēja tiesību zinātņu doktoru J. Načisčioni. Biznesa augstskolas Turība dalībnieki (dibinātāji) 2013.gada 16. maija sapulcē apstiprināja Biznesa augstskolas Turība Satversmes sapulces lēmumu par rektora ievēlēšanu un nolēma virzīt J. Načisčioni apstiprināšanai Ministru kabinetā.

Jaunievēlētajam rektoram ir bagātīga darba pieredze zinātniskajā un akadēmiskajā vidē, ieguvis tiesību zinātņu doktora grādu Latvijas Universitātē, bijis docents Rīgas Medicīnas institūtā un Latvijas Universitātē, profesors Latvijas Policijas akadēmijā, profesors Biznesa augstskolā Turība. J. Načisčionis ir daudzu zinātnisko rakstu, monogrāfiju autors un laika gaitā savas zināšanas papildinājis izglītības iestādēs ārzemēs.

03.07.2013

Nodarbību saraksts