Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība filiāle Cēsīs svin piecpadsmit gadu pastāvēšanu

Biznesa augstskolas Turība filiāle Cēsīs svin piecpadsmit gadu pastāvēšanu (0)

13. maijā Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiālē tika svinēta piecpadsmit gadu jubileja. Svinības norisinājās Cēsu Jaunās pils konferenču zālē un iesākās ar filiāles vadītājas Ingas Jurševskas uzrunu svētku dalībniekiem. Īpašu noskaņu svinībām piešķīra Cēsu Valsts ģimnāzijas skolēnu muzikālais priekšnesums ģitāras un čella pavadījumā.

Uz svinīgo notikumu bija ieradies gan Cēsu novada Domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, gan Izglītības nodaļas vadītāja Lolita Kokina. Sirsnīgus vārdus filiāles vadītājai Ingai Jurševskai un iepriekšējai vadītājai Gitai Janševicai veltīja Cēsu Valsts ģimnāzijas direktore Gunta Bērziņa. Biznesa augstskolas Turība attīstības padomes priekšsēdētājs Aigars Rostovskis teica pateicības vārdus Cēsu novada domei par atbalstu un Cēsu Valsts Ģimnāzijai par ciešu sadarbību šo piecpadsmit gadu garumā.

Īpaši tika godināti docētāji, kuri Cēsu filiālē ar studentiem strādā vairāk nekā 10 gadus. Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis pasniedza pateicības rakstus par godprātīgu darbu ar studentiem un uzticību Biznesa augstskolai Turība.

„2002. gadā Biznesa augstskola Turība atvēra filiāles trīs Latvijas pilsētās - Liepājā, Cēsīs un Talsos. Tas, ka šīs filiāles ir pastāvējušas šos piecpadsmit gadus, gan labos,  gan ne tik labos laikos, liecina par to, ka lēmums, par filiāļu atvēršanu, ir bijis pareizs, studentiem un sabiedrībai tas ir  noderīgs un vajadzīgs. Šo piecpadsmit gadu garumā mums ir bijusi veiksmīga sadarbība ar skolu administrācijām un pašvaldībām. Lielu paldies saku Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai un Cēsu filiāles vadītājai Ingai Jurševskai”, nozīmīgo notikumu komentē Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis.

Piecpadsmit gadu laikā Biznesa augstskolas Turība Cēsu filiāle ir pierādījusi sevi kā stabilu "spēlētāju" augstākās izglītības jomā Vidzemē. Šajos gados Cēsu filiālē studenti ir varējuši iegūt kvalitatīvu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību trīs nozarēs - jurisprudencē, grāmatvedībā un tirgzinībās. Pateicoties augstskolā gūtajām zināšanām un pieredzei, daudzi no filiāles studentiem jau studiju laikā, vai arī uzreiz pēc studijām, ir atraduši darbu un veidojuši karjeru izvēlētajā specialitātē. Līdz ar to, varu teikt, ka studijas daudziem ir devušas iespēju piedzīvot pārmaiņas un piepildīt savus sapņus profesionālajā jomā”, par  filiāles piecpadsmit gadiem komentē Inga Jurševska, Cēsu filiāles vadītāja. 

Svinīgās daļas noslēgumā visi klātesošie vienojās, dziedot augstskolas himnu.

Šo piecpadsmit gadu laikā Biznesa augstskolas Turība filiāles absolvējuši vairāk nekā divi tūkstoši jauniešu un liela daļa no tiem, apņēmības pilni, turpina studēt bakalaura studiju programmā un tālāk arī maģistrantūrā Biznesa augstskolā Turība, Rīgā.

17.05.2017

Nodarbību saraksts