Aktualitātes>Biznesa augstskolas Turība lektors un ilggadējs Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Rihards Poļaks izdevis grāmatu

Biznesa augstskolas Turība lektors un ilggadējs Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Rihards Poļaks izdevis grāmatu (0)

Aktuālo dzīvības un nāves tēmu Tiesu namu aģentūras izdotajā grāmatā "Tiesības uz nāvi. Eitanāzijas krimināltiesiskie, medicīniskie un ētiskie aspekti" aplūkojis tiesību zinātņu doktors, Biznesa augstskolas Turība lektors un ilggadējs Valsts pārbaudījumu komisijas loceklis Rihards Poļaks.

Grāmatā sniegta dziļa un vispusīga eitanāzijas jeb “vieglās nāves” tēmas izpēte, kurai, neskatoties uz tās aizvien pieaugošāku aktualitāti arī Latvijā, līdz šim pievērsušies tikai daži pašmāju autori.

Darbā dota dažādu viedokļu un atziņu analīze, formulējot eitanāzijas definīciju un klasificējot tās daudzveidīgās formas un veidus.

Ievērojama vieta grāmatā atvēlēta eitanāzijas un asistētās pašnāvības krimināltiesiskajam regulējumam ārvalstīs, analizējot dažādu valstu tiesisko praksi un uzskatāmi parādot gan tiesiskā regulējuma nepilnības, gan to izraisītās kvalifikācijas nianses.

Vienlaikus autors piedāvā papildināt arī Latvijas Krimināllikumu, paredzot atbildību par nonāvēšanu aiz līdzcietības un palīdzības sniegšanu pašnāvības izdarīšanā.

Grāmata var būt noderīga gan praktizējošiem, gan topošajiem juristiem, veselības aprūpes darbiniekiem, sociologiem, filozofiem un visiem citiem, kurus interesē jau kopš antīkajiem laikiem tik aktuālais dzīvības un nāves jautājums.

15.02.2017

Komentāri

Nodarbību saraksts