Aktualitātes>Dana Rone aizstāvēs promocijas darbu

Dana Rone aizstāvēs promocijas darbu (1)

2019. gada 15.maijā pulksten 12.00 Biznesa augstskolā Turība C korpusa 108. auditorijā  notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Dana Rone.

Promocijas darba temats: “APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA TIESISKAIS REGULĒJUMS LATVIJĀ”. Promocijas darba vadītāja:  Dr. iur. Jeļena Alfejeva.

Darba recenzenti: PhD Stefano Dominelli, Milānas Valsts universitātes profesors, Itālija, Dr. iur Ingrīda Veikša,  Biznesa augstskolas Turība profesore, Dr.iur. Jānis Grasis, Banku augstskolas asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitātes vadošais pētnieks.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā, kā arī augstskolas mājas lapā: lasi šeit.

14.05.2019

Nodarbību saraksts