Aktualitātes>Darbs starptautiskos projektos – augstskolas mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja

Darbs starptautiskos projektos – augstskolas mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas iespēja (0)

Atkal un atkal publiskajā telpā dzirdam diskusijas par izglītības kvalitātes uzlabošanu, tās atbilstību starptautiskiem standartiem, mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību, mācību satura un metodikas mainīšanu atbilstoši laikmeta prasībām. Līdz ar Valsts neatkarības atjaunošanu Latvijas izglītības iestādēm ir dota lieliska iespēja sadarbojoties ar citām Eiropas un pasaules valstīm gan pasniedzēju pieredzes apmaiņas un tālākizglītošanās programmās, gan studentu apmaiņas programmās pastāvīgi celt izglītības kvalitāti.

Šīs iespējas aktīvi izmanto Biznesa augstskolas Turība pasniedzēji un studenti.

Protams, pirmais priekšnoteikums darbam internacionālā vidē ir valodu prasmes, tāpēc  īpaši aktīvi dažādu ES projektu iesniedzēji un realizētāji ir augstskolas Valodu katedras pasniedzēji.

Pirmais starptautiskais projekts tika realizēts 2005. gadā ar Vāciju. Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras mācībspēki un SIA Comhard Berlīnē pasniedzēji iesaistījās projektā „Eiropas tūrisma koordinators”, kura mērķis bija sagatavot tūrisma speciālistus Vācijā, kas pārzina Latvijas tūrisma specifiku, ģeogrāfiju, likumdošanu un sarunu valodas  līmenī zina latviešu valodu, lai strādātu tūrisma nozarē par grupu vadītājiem braucieniem uz Latviju.

Šobrīd Valodu katedras mācībspēki ir realizējuši 19 projektus gan Grundvig, gan Leonardo da Vinči, gan Eiropas Sociālā fonda atbalsta programmās un pašlaik strādā pie diviem projektiem ES Leonardo da Vinči Inovāciju pārneses projekta „eCuisine – A model for interactive e-learning to enhance vocational conversation and to arouse intercultural awareness in the hospitality sector” un ES mūžizglītības Grundtvig apakšprogrammas mācību partnerības projekta „Language learning opportunities - ways out of unemployment risks” valodu un starpkultūru izglītības jomā. Šo nepilnu 10 gadu laikā augstskolas Valodu katedras mācībspēki ir strādājuši kopīgos projektos ar kolēģiem no 21 valsts.

Varētu jautāt: „Kāda tam jēga? Kāpēc jāraksta projekti un ko augstskolai dod šāda sadarbība”?

Pirmkārt, valodu mācībspēkiem tā ir iespēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās iemaņas valodā un valodas mācīšanas metodikā gan komunicējot ar citu valstu kolēģiem, gan strādājot pie inovatīvu, mūsdienīgu valodas mācīšanās metodisko materiālu izstrādes.

Otrkārt, ļoti būtiska ir pieredzes apmaiņa specialitātē. No vienas puses tā dod iespēju iepazīties un pārņemt citas valsts pieredzi, ja tā ir inovatīvāka, produktīvāka un modernāka, no otras puses tā ļauj kritiski izvērtēt savas profesionālās spējas un metodes starptautiskā kontekstā.

Treškārt, tā ir starpkultūru saskarsme. Ja vienā projektā kopā strādā speciālisti no piecām līdz deviņām valstīm, tad, lieki piebilst, cik daudzveidīga ir šī projekta realizēšanas laikā aptvertā kultūras telpa.

Ja esam viena no Eiropas valstīm, tad mums būtu jāzina citu valstu vēsture, paražas, reliģiskās īpatnības, tradīcijas, sadzīves normas, dzīves veids…. Savukārt mums ir svarīgi, lai cilvēki Eiropā pastāvīgi nejauktu Latviju ar Lietuvu, zinātu, kāpēc mēs svinam Jāņu, kas ir mūsu Dziesmu svētki un tautas dziesmas, kā vēsturiski esam veidojušies kā tauta un kāpēc mums tik svarīgi ir saglabāt savu valodu.

Visbeidzot tie ir personīgie kontakti ar nozares kolēģiem citās Eiropas valstīs.

Nesen arī noslēdzies kārtējais Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras mācībspēku realizētais projekts „Valodu mācīšanās – bezdarba riska novēršanas līdzeklis”, kura mērķis bija apkopot piecu Eiropas Savienības valstu un Turcijas valodu mācīšanās pieredzi, kā valodu apgūt gan formālā, gan neformālā vidē, piedāvāt mācību materiālus dažādās valodās cilvēkiem, kuri ir iebraukuši citā Eiropas valstī kā migranti un nepietiekamu valodas zināšanu dēļ nevar atrast darbu, kā arī dažāda vecuma cilvēkiem, kuri vēlas apgūt valodu mūžizglītības procesā. Par šāda projekta lietderību liecina fakts, ka daudzās Eiropas valstīs, tai skaitā arī Latvijā,  ir ļoti augsts jauniešu bezdarba procents (ES vidēji 30 %, Spānijā, Turcijā – 50 %). Bieži darba atteikuma iemesls ir nepietiekamas valodu prasmes.

Projekta iesniedzēja valsts bija Vācija un tajā līdzdarbojās Dānija, Slovēnija, Turcija, Lietuva un Latvija. Šīs valstis pārstāv dažāda līmeņa privātas un valsts izglītības iestādes, kuras nodarbojas ar darba tirgus vajadzību pētīšanu un valodu mācīšanu.

Mācību partnerību projektu specifika ir orientācija uz dažādu valstu speciālistu pieredzes apmaiņu un tās apkopošanu, savstarpēju komunikāciju, citu valstu kultūru, tradīciju un dzīves veida iepazīšanu. Tas nozīmē, ka dažādu Eiropas valstu speciālisti, strādājot vienā komandā, demonstrē savas un  iepazīst kolēģu darba metodes, apmainās pieredzē un kopīgi strādājot rada mūsdienīgu izglītības produktu. Projekta rezultātā Biznesa augstskolas Turības Valodu katedras mācībspēki ir sagatavojuši programmētu mācību materiālu, izmantojot IKT pieaugušo izglītībai angļu, vācu, franču, spāņu, latviešu un krievu valodās, pielietojot inovatīvas un netradicionālas valodu mācīšanas metodes. Materiāls sagatavots DVD formā  un ir pieejams projekta mājas lapā: llo.turiba.lv plašam interesentu lokam.

Viena no Partnerības projektu obligātām prasībām ir ES valstu pilsoņu partnerības veicināšana, tādēļ projekta ietvaros ir notikušas sešas tikšanās katrā no dalībvalstīm.

Pēdējā no tām maija sākumā notika Turcijas pilsētā Gonenā, kas  atrodas Balikezīras provincē Turcijas ziemeļos pie Marmora jūras. Karsto pazemes avotu dēļ  šī nelielā pilsētiņa ar 42 tūkstošiem iedzīvotāju ir nozīmīgs kūrorts.

Līdztekus mācību materiālu prezentācijām,  katras dalībvalsts ziņojumam par ieguvumiem no līdzdalības projektā, diskusijām par Turcijas un citu dalībvalstu izglītības sistēmu priekšrocībām un trūkumiem, vairāku mācību iestāžu, pieaugušo  izglītības centra, reģiona uzņēmuma vēja ģeneratoru ražotnes un Balikeziras mērijas apmeklējumiem, projekta dalībniekiem bija iespēja gūt plašu ieskatu Turcijas vēsturē, kultūrā, reliģijā, tradīcijās, sadzīvē un cilvēku savstarpējā saskarsmē.

Projekta dalībnieki apmeklēja Troju – antīkās pasaules teikām apvītu pilsētu, kas iemieso Austrumu un Rietumu kultūras vērtības. Mistikas apvītā 5000 gadu senā teika par varu, panākumiem un mīlestību neviļus atgādina, ka mūsdienās cilvēka daba būtiski nav mainījusies. Senās Trojas pilsētas arheoloģiskie izrakumi  ir UNESCO kultūras mantojumu sarakstā.

 

Turcijas pilsēta Assosa ir saistīta ar Aristoteļa vārdu, kurš no Platona Akadēmijas Atēnās devās uz Assosi, lai ar valdnieka Hermiasa atbalstu izveidotu akadēmiju šajā Turcijas novadā. Aristotelis kopā ar filozofu grupu Assosas akadēmijā veica nozīmīgus pētījumus zooloģijā un bioloģijā. Šodien par vairāk kā 3000 gadus veco pilsētu liecina Atēnu tempļa drupas.

Vairāk kā pirms 6000 gadiem dibināta viena no nozīmīgākajām Turcijas ostas pilsētām Kanakale valsts dienvidu krastā. Šī pilsēta tāpat kā Istanbula atrodas divos kontinentos: Eiropā un Āzijā.

Grieķu kolonistu būvētās Efesas pilsētas arheoloģiskie izrakumi dod uzskatāmu priekšstatu par dzīvi ostas pilsētā 10 gadu simtenī pirms mūsu ēras. Uzplaukumu šī pilsēta piedzīvoja Romas impērijas laikā ap 129 gadu, kad tajā dzīvoja 56 000 iedzīvotāju un tā bija trešā lielākā pilsēta. Artemisa templis, kurš pieskaitīts 7 pasaules brīnumiem, bibliotēka, amfiteātris, tirgus laukums, pirtis, dzīvojamās telpas, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas liecina par tā laika augsto kultūras un sadzīves līmeni. Pilsēta gāja boja zemestrīcē 614 gadā. Pie tās arheoloģiskās izpētes strādāja 120 gadu garumā.

Kā pretstats senajai Efesai ir modernā kūrortpilsēta Kusadadasi ar mūsdienīgu arhitektūru, plašu promenādi Egejas jūras krastā, viesnīcām un restorāniem – visu nepieciešamo tūrisma industrijas attīstībai, kas dod būtisku ieguldījumu Turcijas tautsaimniecībā.

Sirinces ciemats kļuva slavens 2012 gada 21. decembrī , kad šeit ieradās simtiem cilvēku, lai garīgi transformētos, sagaidot pasaules galu.

Lieki piebilst, ka šāda vispusīga kultūrvēstures programma no piektā gadu tūkstoša pirms mūsu ēras līdz mūsdienām projekta dalībniekiem no citām Eiropas valstīm dod priekšstatu par turku tautas vēsturi un reliģijām, kas veidojušas tās kultūru. Gūtās zināšanas ļauj izprast tautas mentalitāti, uzvedības un rīcības motīvus, ar cieņu izturēties pret tās svētumiem. Cieņas pilnu attieksmi pret citu tautu dod zināšanas un tās tuvāka iepazīšana, kas ir viens no veiksmīgas tautu savstarpējās saprašanās stūrakmeņiem Eiropas savienībā.

 

Anita Emse
Biznesa augstskolas Turība
E studiju nodaļas vadītāja

22.05.2014

Nodarbību saraksts