Aktualitātes>Diskusija par pasākumu kvalitāti – veiksmīgs sadarbības sākums

Diskusija par pasākumu kvalitāti – veiksmīgs sadarbības sākums (0)

21. janvārī Biznesa augstskolas Turība mācību telpā StartUp Hotel norisinājās Starptautiskā tūrisma fakultātes Tūrisma pētniecības centra rīkotā diskusija par publisko pasākumu kvalitātes nozīmi pilsētas kultūras dzīves pilnveidē „Pasākumu kvalitāte un to ietekmējošie faktori”.

Diskusijas ietvaros studiju programmas „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” studentiem, kā arī citiem interesentiem bija iespēja tikties ar nozares ekspertiem un uzdot viņiem sev interesējošos jautājumus. Diskusijā piedalījās: Diāna Čivle, Nodibinājuma Rīga 2014 vadītāja, Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta vadītāja; Guntis Ērglis, Latvijas Pasākumu producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs; Mārcis Gulbis, Latvijas Pasākumu producentu asociācijas valdes loceklis; Eva Juhņēviča, Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas vadītāja p.i.

Ideja par šādas diskusijas nepieciešamību balstās uz to, ka publiskie pasākumi ir būtiska jebkuras pilsētas kultūras dzīves sastāvdaļa, turklāt, tie pilda vairākas funkcijas – izklaidējošo, izglītojošo, kā arī kalpo par instrumentu ārvalstu tūristu piesaistē.

Diskusijas dalībniekiem tika vaicāts par kritērijiem, kas nosaka pasākumu kvalitāti, kā arī pasākumu organizatoriskajiem aspektiem.

Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas 2.kursa studente Aija Klāne pastāstīja, ka „šādas diskusijas un iespējas tikties ar nozares profesionāļiem ir ļoti nepieciešamas. Iespēja uzklausīt ekspertu viedokli ir ļoti lietderīga. Šādi pasākumi ir laba pievienotā vērtība studiju procesam. Un cerams, ka arī nākotnē tiks rīkotas šādas tikšanās”. Savukārt, šīs programmas 4. kursa studente Santa Petroviča pastāstīja, „lielākais ieguvums no diskusijas bija iespēja padziļināti uzzināt par Latvijas Pasākumu producentu asociācijas darbu un to, kā iespējams novērtēt pasākuma kvalitāti.”

Latvijas Pasākumu producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs, kompānijas „Ideju institūts” direktors Guntis Ērglis uzsvēra, „arī mums, kā jomas ekspertiem, šī tikšanās ar studentiem bija lietderīga. Es ļoti ceru, ka diskusija bija tikai sākums, ievads turpmākajai sadarbībai. Būtu labi, ja sekotu turpinājums, jo noteikti ir vismaz 5 vai 6 tēmas atsevišķām diskusijām. Nozares profesionāļiem ir ļoti būtiski, lai šie jaunieši, kas pēc pāris gadiem startēs darba tirgū, būtu gatavi un zinoši. Šajā diskusijā mēs pārrunājām to, kas kopumā ir pasākums, bet turpmāk būtu nepieciešams pievērst papildus uzmanību pasākumu veidiem, komunikācijai un pasākumu praktiskajām sastāvdaļām. Man bija ļoti interesanti dzirdēt studentu viedokli.”

Pievēršoties jautājumam par nepieciešamību pēc izglītotiem pasākumu producentiem, G.Ērglis atzina, ka „šobrīd realitāte ir tāda, ka liela daļa studentu pēc izglītības dokumenta saņemšanas nav spējīgi strādāt un iekļauties darba tirgū. Ir jūtams, ka trūkst zināšanu bagāžas, īpaši praktisko zināšanu, tāpēc ir prieks redzēt, ka praktiskajām nodarbībām tiek pievērsta aizvien lielāka uzmanība.”

Diskusijas ietvaros tika runāts par to, cik būtiski ir veidot ilgtspējīgus un jēgpilnus pasākumus, kas vienlaicīgi kalpotu arī par lielisku produktu, ko piedāvāt ārvalstu tūristiem. Eiropas kultūras galvaspilsētas projekta vadītāja Diāna Čivle minēja, ka viens no šādiem piemēriem ir Rīgā notikusī Pasaules koru olimpiāde.

Pasākums ir līdzeklis, kā mainīt cilvēku uztveri. To var panākt, noorganizējot ierastu pasākumu neierastā vietā, spilgts piemērs ir kora koncerts, kas norisinājās Centrāltirgū. Diskusija mudināja studentus vairāk domāt par pasākumu kvalitāti un smelties pieredzi. Arī nozares eksperti atzīmēja, ka viņu uzņēmumu durvis ir atvērtas, lai atbalstītu ar padomu.

 

22.01.2015

Nodarbību saraksts