Aktualitātes>„eCuisine” – Interaktīvās mācīšanās modulis profesionālo sarunu veicināšanai un starpkultūru apzināšanās rosināšanai viesmīlības jomā

„eCuisine” – Interaktīvās mācīšanās modulis profesionālo sarunu veicināšanai un starpkultūru apzināšanās rosināšanai viesmīlības jomā (0)

Palielināta mobilitāte ir mūsdienu pasaules raksturīga iezīme, kas ietekmē gan tūristus, gan tūrisma un viesmīlības jomā strādājošos. Modernajā darba tirgū  nākas saskarties ar izaicinājumiem un vajadzībām, ko izvirza mobilitāte.  Viens no tūrisma izglītības pamatiem ir valodu mācīšanās apvienota ar spēju  izmantot jaunus līdzekļus un tehnoloģijas. Ļoti bieži tā ir tūlītēja atbilde uz „vienkāršiem” jautājumiem, piemēram, kad pasūtam ēdienu no ēdienkartes citā valstī, tas veicina klientu apmierinātību un starpkultūru saprašanos.

Projekts „eCuisine” (Projekta numurs2012-1-AT1-LEO05-06979) ir interaktīvas mācīšanās modelis, kas veicinās profesionālas sarunas un izraisīs dažādu kultūru apzināšanos viesmīlības sektorā, kā arī centīsies pilnveidot valodas prasmes un izraisīt interesi par citām kultūrām. Tas paredz paplašināt studentu/skolēnu un viņu skolotāju interesi par citu valstu raksturīgajiem ēdieniem.

Projekta ietvaros notiek valodu mācīšanās programma un top materiāli, kas paredzēti skolām un profesionālām izglītības iestādēm praktiskajai pielietošanai, pārveidošana, lai tos varētu izmantot gastronomijas, viesmīlības un apkalpošanas jomā strādājošo profesionālo prasmju pilnveidei.

Vairākums pieejamo viedtālruņu aplikāciju saistībā ar virtuvi/gatavošanu ir kā tradicionālās pavārgrāmatas, kas sniedz informāciju par sastāvdaļām, izejvielu daudzumu un pagatavošanas veidiem. Tās, kas saistītas ar gastronomiju, sniedz norādes un ieteikumus, kā atrast jauku vietu maltītes ieturēšanai, kā arī padara ēdiena pasūtīšanu vieglāku, ātrāku gan viesiem, gan personālam vai nodrošina iespēju apmaksāt rēķinu, izmantojot viedtālruni.

Nav aplikāciju, kas sniegtu skaidrojumu par sastāvdaļām vai pagatavošanas paņēmieniem, vairāk pastāstītu par reģionu, kurā izvēlētais ēdiens tradicionāli tiek gatavots, tās nesniedz arī  datus par kultūru un vēsturi  vai  “stāstiem”, kas pārvērš vienkāršu ēdiena izvēli no ēdienkartes par neaizmirstamu piedzīvojumu. Vislabākais risinājums būtu, ja šāda apkopota informācija viegli, ātri pieejama un glīti izkārtota ir vienā aplikācijā.

Laikā no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 30. septembrim 7 partnerinstitūciju konsorcijs no 6 Eiropas valstīm (Austrija, Lielbritānija, Lietuva, Latvija, Slovēnija un Horvātija) rod iespēju apgūt jaunas kulinārās zināšanas. Projekta dalībnieku apvienību veido vispāratzīti uzņēmumi, kas darbojas viesnīcu-tūrisma sektorā un ir pieredzējuši un zinoši visās ēdināšanas servisa un ēdienu gatavošanas jomās.

Projekta centrā ir Austrijas nacionālā virtuve. Īpaši atlasīti ēdieni no austriešu virtuves, kā arī kulinārijas “izlase” no partnervalstīm ir aprakstīta un iekļauta  interaktīvā mācību programmā un aplikāciju prototipos. Šādi tiek atvieglota pieeja mobilajām ierīcēm, ko izmanto gastronomijā un sabiedriskajā ēdināšanā. Analogi tiks izstrādāti arī mācību materiāli profesionālās angļu valodas terminoloģijas apguvei ēdināšanas uzņēmumos. 

Sagaidāms, ka projekta rezultātā tiks veicināta apkalpojošā personāla profesionālās kvalifikācijas celšana, veidotas padziļinātas zināšanas par valsts tradicionālo virtuvi un ēdiena kultūrvēsturiskajiem aspektiem; viesmīlības nozarē tiks nodrošināta ātra piekļuve specifiskai informācijai un iespējām individuāli demonstrēt vizualizētus produktus un pilnveidot valodas prasmes; izglītības iestādēm tiks piedāvāta papildus mācību programma kā īpašs modulis.

Laikā no 19. līdz 21. septembrim Biznesa augstskolā Turība norisinājās trešā projekta partneru tikšanās. Pirmajā vakarā viesnīcas „Best Hotel“ konferenču zālē tika apspriests, kā dalībniekiem ir veicies ar līdzšinējiem veicamajiem darbiem – nacionālo ēdienu un dzērienu analizēšanu un izvēli, kā arī to aprakstīšanu un aprakstu tulkošanu. Tāpat tika konkretizēta informācija par nosacījumiem starpposma ziņojuma iesniegšanai. Pēc diskusijām sekoja vakariņas „Best Hotel“ restorānā.

20. septembrī tikšanās notika Latvijas partnera - Biznesa augstskolas Turība Valodu katedras - telpās. Darba sesija notika divās daļās. Pirmās daļas tēma bija projekta datubāze un aplikācijas. Tika diskutēts par datu bāzes, kas ir aplikācijas un apmācību programmas  pamats,  pašreizējo informācijas saturu un kvalitāti. Tika demonstrēta arī aplikācijas demo versija un precizēti turpmāk veicamie uzdevumi.  Pirmās daļas nobeigumā sekoja ekskursija pa augstskolas telpām un pusdienas kafejnīcā „Cafe Turiba“. Pēcpusdienas diskusiju temats bija mācību programmas attīstība – moduļu saturs un dizains. Darba sesijas noslēdzās ar ekskursiju un kopīgām vakariņām Vecrīgā.

21.septembrī augstskolas telpās turpinājās iesāktā diskusija par mācību programmu un materiālu izveidi ēdināšanas servisa vai viesmīlības kursa apguvējiem skolā vai neformālajā izglītībā. Tāpat tika izrunāts turpmāk veicamo darbu saraksts ar konkrētiem termiņiem. Ceturtā  partneru tikšanās paredzēta 2014. gada aprīlī  Horvātijā un noslēguma konference  - 2014. gada septembrī Slovēnijā.

                                 

Vairāk informācijas: www.ecuisine-project.eu

 

 

E-Cusine projekta dalībniece

Kristiāna Talente

Kristiana.Talente@turiba.lv

16.10.2013

Nodarbību saraksts