Aktualitātes>Erasmus+ projekta „ Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: Unity in diversity in the EU labour market” trešā tikšanās Rīgā, Latvijā

Erasmus+ projekta „ Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: Unity in diversity in the EU labour market” trešā tikšanās Rīgā, Latvijā (1)

Erasmus+ projekta „ Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: Unity in diversity in the EU labour market” (Projekta Nr.: 2016-1-HR01-KA202-022160) dalībnieku trešā tikšanās norisinājās Biznesa augstskolā Turībā no 2017. gada 27. līdz 29. aprīlim.

Šis Erasmus+ projekts ir projekta „Key Skills for European Union Hotel Staff” (Projekta Nr.: 2014-1-HR01-KA2014-007224) turpinājums un tas tiek īstenots laika posmā no 01.09.2016. – 31.08.2018.

Trešajā transnacionālajā seminārā piedalījās visu projekta partneru pārstāvji: Tourism and Catering School Dubrovnik (Horvātija), Biznesa augstskola Turība (Latvija), Ekonomska šola Murska Sobota (Slovēnija), Primrose Publishing (Lielbritānija), IPSSA Nino Bergese (Itālija), Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca (Rumānija), kā arī jaunie partneri Kutahya reģiona izglītības direkcija (Turcija), Vilniaus verslo kolegija (Lietuva) un Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Čáslav (Čehija).

Pirmajā tikšanās dienā, pēc Starptautiskā tūrisma fakultātes dekānes Agitas Doniņas siltās sagaidīšanas uzrunas, tika pārrunāti iepriekšējā darba posma rezultāti un nepieciešamie labojumi, kā arī tika izdiskutēti jautājumi par turpmāko mācību platformas moduļu izveidi un saturu. Vakarpusē projekta partneri apmeklēja Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeju, kam sekoja vecpilsētas apskate.

Tikšanās otrajā dienā norisinājās darbseminārs, kura laikā Biznesa augstskolas Turība Start-up Hotel telpās tika filmēti mācību materiāli iepriekšējā dienā izstrādātajiem dialogiem saistībā ar tūrisma un viesmīlības jomu – viesu sagaidīšana viesnīcā un restorānā,  viesa iereģistrēšanās viesnīcā un izrakstīšanās no viesnīcas, apkalpošana restorānā, sūdzību izskatīšana, utml. Izveidotie video materiāli tiks izmantoti interaktīvu mācību materiālu izstrādei 16 valodu (angļu, vācu, franču, spāņu, latviešu, lietuviešu, horvātu, rumāņu, ungāru, itāļu, slovēņu, čehu, zviedru, turku, grieķu un krievu) apguvei A1 līmenim.

Pirmajā projekta īstenošanas pusgadā partneri izveidoja 30 gadījumu izpētes moduļus (case studies) C1 angļu valodas līmeņa apguvei, sešus klātienes uzdevumu moduļus, kas papildinās „Key Skills for European Union Hotel Staff” projekta laikā izveidotos sešus plaši izstrādātos tiešsaites angļu valodas moduļus, kas jau ir pieejami plašai lietošanai: http://esolams.si/elearning. Papildus esam izveidojuši arī plašu starpkultūru moduli, kas ietver tiešsaites mācību materiālus, deviņas starpkultūru niansēs balstītas  gadījumu izpētes situācijas, radošus klātienes uzdevumus. Šis modulis veidots angļu valodā un ir paredzēts B2/C1 angļu valodas līmeņa nostiprināšanai un starpkultūru izpratnes veicināšanai. Modulis būs noderīgs gan studentiem, gan dažādu jomu darbiniekiem, kas profesionālajā darbībā saskaras ar ārvalstu klientiem jeb partneriem, kā arī ikvienam interesentam, apmeklējot kādu no deviņām partnervalstīm. Pašlaik noris arī darbs pie deviņu moduļu izveides, kas ietvers būtisku informāciju par katru no partnervalstīm.

Tikšanās noslēgumā, neskatoties uz lietaino un vēso laiku, projekta dalībnieki apmeklēja vienu no skaistākajām Latvijas pilsētām – Siguldu, kur apskatīja Siguldas pili, bobsleja trasi un Gūtmaņa alu Gaujas senlejā.

Sīkāka informācija par projektu, tā mērķiem un rezultātiem atrodama oficiālajā projekta mājaslapā  www.languages4all.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

16.05.2017

Nodarbību saraksts