Aktualitātes>Ēriks Lingebērziņš aizstāvēs promocijas darbu „Tūrisma uzņēmuma vadīšana gala patērētāja kultūras atšķirību kontekstā”

Ēriks Lingebērziņš aizstāvēs promocijas darbu „Tūrisma uzņēmuma vadīšana gala patērētāja kultūras atšķirību kontekstā” (5)

22. septembrī plkst. 9.00 Biznesa augstskolā Turība (Graudu ielā 68, Rīgā, C 108. auditorijā) notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā promocijas darbu vadībzinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Ēriks Lingebērziņš.

Promocijas darba temats - Tūrisma uzņēmuma vadīšana gala patērētāja kultūras atšķirību kontekstā, promocijas darba vadītāja - profesore Dr. oec. Vita Zariņa.

Recenzenti: asociētā profesore, Dr.oec. Ieva Brence (RISEBA, Latvija), profesore, Dr.paed. Ineta Lūka (Biznesa augstskola Turība, Latvija), profesors, PhD. Urs Wagenseil (Institut fur Tourismuswirtschaft, Šveice).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68.

PROMOCIJAS DARBS

KOPSAVILKUMS

22.09.2016

Nodarbību saraksts