Aktualitātes>ESF projekta ietvaros 10 augstskolas docētāji veikuši stažēšanos Latvijas uzņēmumos

ESF projekta ietvaros 10 augstskolas docētāji veikuši stažēšanos Latvijas uzņēmumos (0)

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu “Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019), lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā.

Noslēdzoties projekta otrajam ceturksnim, atbalstu guvuši 5 doktoranti aktivitātes „Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā” ietvaros un 5 profesori no Lielbritānijas, Lietuvas un Slovākijas „Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība” ietvaros. 29 augstskolas docētāji ir uzlabojuši prasmes akadēmiskajā angļu valodā darbam ar starptautiskajiem studentiem vidējā, augsti vidējā un augstā līmenī profesionālās angļu valodas mācībās, tāpat 10 augstskolas docētāji ir veikuši stažēšanos Latvijas uzņēmumos aktivitātes „Stažēšanās pie komersanta” ietvaros, kā arī ir notikušas specializētās mācības trīs studiju virzienu docētājiem.

„Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā” un „Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība” ietvaros tiek izsludināti konkursi doktorantu un profesoru iesaistei otrajā projekta kārtā, kurā no 2020. gada 1. janvāra plānots piesaistīt vēl 5 doktorantus (24 mēneši) un 5 ārvalstu profesorus (6 mēneši). Informācija par konkursiem publicēta Latvijas Vēstnesī un Euraxess portālos.

Projekta kopējais finansējums plānots 556754,18 EUR, no kura 473241,05 EUR ir ESF finansējums un 83513,13 EUR ir valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 38 mēneši no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim.

11.07.2019

Nodarbību saraksts