Aktualitātes>ESF projekta ietvaros docētāji uzlabo akadēmiskās angļu valodas prasmes

ESF projekta ietvaros docētāji uzlabo akadēmiskās angļu valodas prasmes (0)

Biznesa augstskola Turība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda projektu „Biznesa augstskolas Turība akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” (projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/019), lai nodrošinātu augstāku konkurētspēju starptautiskajā izglītības tirgū un augstāku kvalitāti studiju programmu realizācijā angļu valodā.

Šobrīd aktivitātes „Doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā” ietvaros augstskolā turpina strādāt 5 doktoranti, bet aktivitātes „Ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība” ietvaros – 5 profesori no Lielbritānijas, Lietuvas un Slovākijas. Savukārt „Profesionālās angļu valodas mācības” ietvaros 29 augstskolas docētāji uzlabo prasmes akadēmiskajā angļu valodā darbam ar starptautiskajiem studentiem vidējā, augsti vidējā un augstā līmenī. „Stažēšanās pie komersanta” ietvaros 10 augstskolas docētāji veic stažēšanos Latvijas uzņēmumos, bet „Specializētās mācības” ietvaros 4. un 5. jūnijā norisinājās „Meistarklases jaunāko IT risinājumu un digitālo tehnoloģiju izmantošana uzņēmējdarbībā” studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” docētājiem, bet jūnija beigās – „Mūsdienu tehnoloģisko risinājumu izmantošana Tiesību zinātņu jomas speciālistu izglītotājiem” studiju virziena „Tiesību zinātnes” docētājiem.

Projekta kopējais finansējums plānots 556754,18 EUR, no kura 473241,05 EUR ir ESF finansējums un 83513,13 EUR ir valsts budžeta finansējums. Projekta ilgums ir 38 mēneši no 2019. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 28. februārim.

05.06.2019

Nodarbību saraksts