Aktualitātes>Giedriuss Nemeikšis promocijas darba aizstāvēšana

Giedriuss Nemeikšis promocijas darba aizstāvēšana (0)

2017. gada 20. septembrī pulksten 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs  Giedriuss Nemeikšis (Giedrius Nemeikšis).

Promocijas darba temats: „ The legal regulation of bank guarantee in Lithuanian law,” (Bankas garantijas tiesiskais regulējums Lietuvā).

Promocijas darba vadītājs:  Dr. iur. Vigintas Višinskis. Recenzenti: Jeļena Alfejeva, dr.iur, Rīgas Stradiņa universitātes lektore, Ingrīda Veikša, dr.iur, Biznesa augstskolas Turība profesore, Antanas Rudzinskas - dr.iur, Mykolo Romerio universitātes profesors, Lietuva.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī digitālajā formātā Šeit.

13.09.2017

Nodarbību saraksts