Aktualitātes>Giedriuss Nemeikšis promocijas darba aizstāvēšana

Giedriuss Nemeikšis promocijas darba aizstāvēšana (8)

2017. gada 20. septembrī pulksten 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, C108. telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs  Giedriuss Nemeikšis (Giedrius Nemeikšis).

Promocijas darba temats: „ The legal regulation of bank guarantee in Lithuanian law,” (Bankas garantijas tiesiskais regulējums Lietuvā).

Promocijas darba vadītājs:  Dr. iur. Vigintas Višinskis. Recenzenti: Jeļena Alfejeva, dr.iur, Rīgas Stradiņa universitātes lektore, Ingrīda Veikša, dr.iur, Biznesa augstskolas Turība profesore, Antanas Rudzinskas - dr.iur, Mykolo Romerio universitātes profesors, Lietuva.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā, kā arī digitālajā formātā Šeit.

13.09.2017

Komentāri

avriq

03.02.2018. 19:31
avriq
nice post

imo download--tutuapp download

13.01.2018. 15:42
nice post

pest control

05.01.2018. 08:14
Your blogs and every other content are thus interesting and helpful it makes me return back again.

cctv camera

05.01.2018. 08:11
Thank you for sharing in this article , I can learn a lot and could also be a reference

ArtOfAnime

22.12.2017. 16:27
This article very helpful! Thanks for the information!

Brad

25.09.2017. 14:12
I even have been getting a lot of helpful and informative material in your web site.

rolex replica uk

21.09.2017. 11:26
They have to be taken to specific fix stores usually the original supplier.

Nodarbību saraksts