Aktualitātes>Iegūsti „Profesionālās un personīgās pilnveides” sertifikātu, ko novērtē darba devēji

Iegūsti „Profesionālās un personīgās pilnveides” sertifikātu, ko novērtē darba devēji (0)

Lai veicinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū un īstenotu profesionālās pilnveides programmu, Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā Tūrisma fakultātē sniedz iespēju studējošajiem pilnveidot savas nodarbinātības prasmes dažādās aktivitāšu grupās:

  • Pilnveidot prasmes, kas saistītas ar sociālo atbildību – piedaloties kādā no fakultātes organizētajām talkām, izrādot brīvprātīgu iniciatīvu labdarības projektos bērnu namos, slimnīcās, jauniešu centros u.c.
  • Pilnveidot profesionālās prasmes – piedaloties mācību braucienos Latvijā, kā arī uz starptautiskā tūrisma izstādi, vai arī pārstāvot Biznesa augstskolu Turībā dažādos projektu konkursos;
  • Pilnveidot akadēmiskās zināšanas – piedaloties zinātniskajās konferencēs, publicējot pētniecisko darbu rezultātus masu medijos u.tml.;
  • Pilnveidot līdera prasmes – organizējot fakultātes ārpusnodarbību aktivitātes, vadot vieslekcijas skolās, pildot kursa vecākā pienākumus u.c.

Programmā var piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu „Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” pilna un nepilna laika studējošie, kā arī maģistra studiju programmas „Tūrisma stratēģiskā vadība” studējošie. Sekmīgi apgūstot programmu, attiecīgās programmas absolvents iegūst profesionālās un personīgās pilnveides sertifikātu.

Starptautiskā tūrisma fakultātes dekāde Agita Doniņa, stāstot par pilnveides programmu, uzsver, ka piedaloties tajā studentam, paralēli studiju procesā apgūtajam, ir iespēja papildināt savu personisko un profesionālo pieredzi, iegūstot jebkurā profesijā noderīgās prasmes - "soft skills.” Šādas iemaņas augstu vērtē darba devēji jebkurā nozarē, piemēram, efektīvas komunikācijas prasme, patstāvība, spēja plānot un organizēt savu darbu, informācijas atrašanas un pārvaldīšanas prasmes, kā arī līderības prasme, ir papildus priekšrocība jebkuram, kurš vēlas veidot karjeru tūrisma jomā.

„Mācības augstskolā jebkurā nozarē vairāk ir teorētiskas. Sākot strādāt industrijā, studenti saprot, ka vēl ļoti daudz kas jāmācās un jāapgūst. Bieži vien tās ir zināšanas, kuras nav iekļautas kāda konkrētā mācību priekšmeta programmā, jo ir pārāk specifiskas un apgūstamās tieši konkrētā situācijā. Tāpēc, jo vairāk studenti darbojas praktiski gan izvēlētajā jomā, gan citās radniecīgās jomās, jo labāk. Tādējādi tiek iegūtas jaunas prasmes, ir iespēja salīdzināt, mēģināt, arī kļūdīties, bet tā ir pieredze, kas ir neatsverama un noderīga profesionālajā darbībā. Kā vienu no visnoderīgākajām tieši viesmīlības jomā, es gribētu minēt prasmi komunicēt, ko apgūt var tikai komunicējot un strādājot patstāvīgi,” stāsta viesnīcas „Radi un Draugi” direktore Margarita Platace.

Darba devēji, izvēloties potenciālo darbinieku, vērtē ne tikai viņa teorētiskās zināšanas. Vīna bāra “Garāža” līdzīpašnieks Jānis Jenzis uzsver: „Uzskatu, ka katram sabiedrības loceklim jābūt sociāli atbildīgam un gatavam ziedot savu enerģiju un zināšanas, lai mūsu pasaule kļūtu labāka. Ļoti novērtēju jaunos profesionāļus, kuri savu karjeru neveido šaurā nišā, bet ir ar plašu un gaišu redzesloku - aktīvi iesaistās sabiedriskajās organizācijās, labdarības projektos, brīvprātīgo darbā. Šādas aktivitātes iedvesmo un ļauj veiksmīgāk veidot arī savu profesionālo karjeru.”

Sertifikāta iegūšanai studējošajam jāsavāc vismaz 100 punkti (vismaz trijās no četrām kategorijām). Punktu uzskaiti veic Starptautiskās tūrisma fakultātes dekanātā.

21.07.2015

Nodarbību saraksts