Aktualitātes>Iespējamā misija izsludina pieteikšanos

Iespējamā misija izsludina pieteikšanos (19)

Iespējamā misija izsludina otro pieteikšanās posmu programmā un aicina pēdējo kursu studentus, kuri redz sevī drosmi un potenciālu uzlabot izglītības sistēmu Latvijā, pievienoties kustībai.

6. decembrī tika paziņoti 2015. gada rezultāti OECD Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmā (PISA), kur tiek vērtēta skolēnu kompetence dabas zinībās, matemātikā un lasīšanā. Latvija starp 72 valstīm, kas piedalījās pētījumā, nemainīgi ir saglabājusi viduvējības statusu.

“Šis pētījums nav par Latvijas skolēnu sasniegumiem, bet gan par Latvijas sasniegumiem. Mainīt šos rādītājus ir ļoti svarīgi, bet arī izaicinoši, tas prasa uzņēmību un drosmi.  Mēs ticam, ka to var izdarīt, piesaistot izglītības sistēmai motivētus un spējīgus cilvēkus, kuri vēlas veikt pārmaiņas visos līmeņos - gan klasē, gan skolā, gan sabiedrībā kopumā,” stāsta Iespējamās misijas direktors Kārlis Andersons.

Iespējamās misijas dalībnieki ne tikai divus gadus strādā skolā, bet arī saņem individuālu atbalstu un iespēju mācīties Līderības attīstības programmā, kurā attīsta prasmes efektīvi komunicēt, sadarboties, vadīt citus un sevi, izvirzīt mērķus, plānot laiku un pielāgoties dažādām situācijām, kā arī gūst padziļinātu izpratni par izglītības sistēmu.

Papildu skolotāja algai Iespējamās misijas dalībnieki saņem mācību stipendiju, kuras mērķis ir ļaut jaunajiem skolotājiem strādāt samērīgu slodzi, lai mācītos Līderības attīstības programmā. Pēc programmas absolvēšanas dalībnieki iegūst tiesības turpināt darbu skolā.

Iespējamā misija ir kustība, kas strādā, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību katram bērnam Latvijā, radot nepieciešamās pārmaiņas klasēs, skolās un sabiedrībā.

Piesakies dalībai programmā!

Pieteikties var aizpildot pieteikšanās anketu līdz 1. martam. Vairāk informācija par nosacījumiem, atlases procesu un pieteikuma anketu atradīsiet iespejamamisija.lv  

Atlasē tiek vērtēti potenciālā dalībnieka akadēmiskie, sabiedriskie un profesionālie sasniegumi, mērķtiecība un neatlaidība, gatavība mācīties, komunikācijas prasmes un motivācija dalībai programmā. Pieteikties var pretendenti, kuriem jau ir bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā izglītība 2017. gada 1. septembrī.

04.01.2017

Komentāri

affiliate advertising

22.02.2017. 23:37
I definitely enjoying every little bit of it. It is a great website and nice share. I want to thank you. Good job! You guys do a great blog, and have some great contents. Keep up the good work

Nursing Ebook Writing

21.02.2017. 14:23
This is great information for students. This article is very helpful i really like this blog thanks. I also have some information relevant for online dissertation help.
I’m really impressed with your article, such great & usefull knowledge you mentioned here

MBA Thesis Help

21.02.2017. 13:16
 I like your working style. Your blog is so interesting and nice. You have done superb job. Thanks for sharing. 

Assignment Help

21.02.2017. 12:18
Thanks a lot for the post. It has helped me get some nice ideas. I hope I will see some really good result soon.

DO My C Homework

21.02.2017. 12:04
This is a great post. I like this topic.This site has lots of advantage.I found many interesting things from this site. It helps me in many ways.Thanks for posting this again.
Thanks for the wonderful post,  The content Which you mention in your article ITS really awesome. Its really helpful for everyone.
Good going dude! The clasification is much observed and continually optimized all the way. Thanks for sharing!!
This is really great work. Thank you for sharing such a good and useful information here in the blog for students.

tartan dog collar

19.02.2017. 23:13
Thanks for sharing nice information with us. I like your post and all you share with us is up to date and quite informative, I would like to bookmark the page so I can come here again to read you, as you have done a wonderful job.

secure locksmith

16.02.2017. 23:49
I exploit solely premium quality products -- you will observe these individuals on:

lose weight fast

15.02.2017. 23:55
I was very pleased to find this site.I wanted to thank you for this great read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you post.
wow this saintly however ,I love your enter plus nice pics might be part personss negative love being defrent mind total poeple ,

d bal results

11.02.2017. 15:51
This is exciting, nevertheless it is vital for you to visit this specific url:

gynecomastia pills work

11.02.2017. 15:22
Interesting and interesting information can be found on this topic here profile worth to see it.
Work with me to create a comprehensive estate plan that takes care of your interests in the case of an accident, injury, or other situation where you are no longer able to care for yourself, and that directs the disposition of your assets following your death. If you do not have an estate plan the time for action is now. If your current plan was created before 2013, you may be in danger of having an outdated plan.

rent a car monthly dubai

11.02.2017. 00:54
I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work!
This is a wonderful article, Given so much info in it, These type of articles keeps the users interest in the website, and keep on sharing more ... good luck.

Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. I’ll probably keep it short and sweet and

04.02.2017. 19:42
Thanks for your post. I’ve been thinking about writing a very comparable post over the last couple of weeks. I’ll probably keep it short and sweet and link to this instead if thats cool. Thanks.

Nodarbību saraksts