Aktualitātes>Itālijas valdības piedāvātās stipendijas 2013./2014. akadēmiskajā gadā

Itālijas valdības piedāvātās stipendijas 2013./2014. akadēmiskajā gadā (0)

Itālijas Republikas valdība Latvijas studentiem 2013./2014. akad. gadā piedāvā dažādas stipendiju iespējas. Kopumā 2013./2014.akadēmiskajā gadā Latvijas studentiem, pētniekiem, mācībspēkiem tiek piedāvāti 18 stipendiju mēneši, kurus var izmantot no 2014. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Stipendiju veidi

 • stipendijai itāliešu valodas un kultūras kursiem;
 • atsevišķiem augstskolas studiju kursiem;
 • studijām padziļinātai mūzikas un mākslas apguvei;
 • itāliešu valodas un kultūras kursiem itāliešu valodas skolotājiem; 
 • maģistra, doktora, specializācijas studijām augstskolās (izņemot medicīnu) un pētniecībai.

Ilgums

 • stipendijas studijām var būt 3, 6 vai 9 mēneši, atkarībā no konkrētā izvēlētā kursa

Pieteikšanās

Lai pieteiktos Itālijas valdības stipendijai, kandidātam:

1) jāaizpilda elektroniskā pieteikuma veidlapa, kas atrodama Itālijas Ārlietu ministrijas mājaslapā

2) Jānosūta Itālijas vēstniecībai Latvijā elektroniski uz e-pasta adresi ambitalia.riga@esteri.it, kopijā segreteria2.riga@esteri.it, šādi dokumenti:

 • Curriculum vitae;
 • 2 augstskolas pasniedzēju rakstītas ieteikuma vēstules;
 • apstiprinātas izglītības diplomu un to pielikumu kopijas. Ja kandidāts pašlaik studē, tad apstiprināts atzīmju izraksts;
 • motivācijas vēstule (ar aprakstu, kā nākotnē plānots izmantot iegūtās zināšanas);
 • uzņēmējas institūcijas (ja tas prasīts nolikumā) apstiprinājuma vēstule par uzņemšanu.

Elektroniski pieteikuma veidlapa jāaizpilda līdz 2013. gada 31. maijam.
Dokumenti Itālijas vēstniecībai jāiesūta līdz 2013. gada 10. jūnijam.

 
Stipendiju vērtēšanas komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 2013. gada jūnijā.

Papildu informācija par Itālijas valdības stipendiju:

Stipendijas tiek piedāvātas saskaņā ar “Latvijas Republikas valdības un Itālijas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūrā, zinātnē un tehnoloģijā”.

13.05.2013

Nodarbību saraksts