Aktualitātes>Ivara Avotiņa promocijas darba aizstāvēšana

Ivara Avotiņa promocijas darba aizstāvēšana (0)

2018. gada 6. martā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68, C108. telpā notiks promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā Ivars Avotiņš aizstāvēs promocijas darbu Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā”.

Promocijas darba vadītāja Dr. oec. Rosita Zvirgzdiņa. Oficiālie recenzenti: Dr.oec. Anna Ābeltiņa, Dr.oec. Staņislavs Keišs, PhD. Maria Misankova.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība Bibliotēkā, Rīgā, Graudu iela 68.

27.02.2018

Nodarbību saraksts