Aktualitātes> Ivaram Avotiņam piešķirts doktora grāds

Ivaram Avotiņam piešķirts doktora grāds (0)

2018. gada 6. martā Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68, savu promocijas darbu „Valsts parāda vērtspapīru plūsmas vadības pilnveidošanas iespējas Latvijā” vadībzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēja Ivars Avotiņš. Ar Promocijas padomes vadībzinātnē lēmumu tika nolemts piešķirt Ivaram Avotiņam doktora zinātnisko grādu Vadībzinātnē Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsojuma rezultāts: par – 8 balsis, pret/ atturas - 0 balsis.”

10.03.2018

Nodarbību saraksts