Aktualitātes>Ivetas Liniņas promocijas darba aizstāvēšana

Ivetas Liniņas promocijas darba aizstāvēšana (0)

2017. gada 14. jūnijā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība (Graudu ielā 68, Rīgā, C108. auditorijā) notiks promocijas padomes Vadībzinātnē atklātā sēde, kurā Iveta Liniņa aizstāvēs promocijas darbu Attiecību ar patērētājiem vadības sistēmas ieviešana un lietošana mazumtirdzniecības uzņēmumos Baltijas valstīs.

Promocijas darba vadītājs Dr.h.oec. V. Praude. Oficiālie recenzenti: Dr.oec. Rasa Daugeliene, Dr. oec. Andra Zvirbule, Dr.oec. Dzintra Atstāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, Rīgā, Graudu ielā 68.

PROMOCIJAS DARBS

KOPSAVILKUMS

12.06.2017

Nodarbību saraksts