Aktualitātes>Izdots Biznesa augstskolas Turība Zinātnisko rakstu žurnāls Acta Prosperitatis 6

Izdots Biznesa augstskolas Turība Zinātnisko rakstu žurnāls Acta Prosperitatis 6 (0)

Iznācis sestais Biznesa augstskolas Turība Zinātnisko rakstu žurnāls Acta Prosperitatis numurs. Šī daudznozaru izdevuma vienojošā tēma ir nodarbinātības prasmju veidošanās atbilstoši darba tirgus prasībām, turklāt izdevumā tiek analizēti jautājumi, kas ir būtiski, lai sasniegtu sabiedrības attīstības mērķus un augstāku nodarbinātību. 

Acta Prosperitatis 6 veido 9 zinātniskie raksti (kopā 14 autori) no 5 valstīm – Latvijas, Čehijas, Polijas, Rumānijas un Krievijas.

Zinātnisko rakstu žurnāls ir pieejams šeit.

Izdevumā aplūkotas dažādās tēmas, piemēram, runāts par to, ka 21.gs. nes daudzus izaicinājumus ekonomikai un sabiedrībai – kā liecina OECD Izglītības sistēmu indikatoru analīze, starptautisko diskusiju centrā ir jautājumi par starptautiskās finanšu krīzes izraisīto cilvēcisko un sociālo seku novēršanu, attīstības mērķu sasniegšanu, videi draudzīgas enerģijas lietošanas veicināšanu, klimata jautājumu risināšanu, novecojošo sabiedrību un zināšanu ekonomiku.  

Pieaugošā mobilitāte, interneta plašā pieejamība un tūlītēja informācijas izplatīšanās liek cilvēkiem izdzīvot iepriekš neiepazītas situācijas, kurās nepieciešama visaptveroša to analīze, lēmumu pieņemšana un problēmas atrisināšana. Tradicionālās pieejas bieži vien ir neefektevīvas, tādēļ jāmeklē jauni paņēmieni un metodes to risināšanai. Šajā situācijā izglītotājiem visā pasaulē ir jāpārvērtē izglītības mērķi. Augstākās izglītības lomu nodarbinātībā un izaugsmē, kā arī tās starptautisko pievilcību veicina cieša, efektīva saikne starp „zināšanu trijstūra” atsevišķajiem komponentiem – izglītību, pētniecību un inovācijām. Šī universitāšu misija sniedz sabiedrībai praktisku ieguldījumu.

19.01.2016

Nodarbību saraksts