Aktualitātes>Iznākusi Turības Juridiskās fakultātes pasniedzējas Dr.iur. Gintas Sniedzītes grāmata “Tiesnešu tiesības. Jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā”

Iznākusi Turības Juridiskās fakultātes pasniedzējas Dr.iur. Gintas Sniedzītes grāmata “Tiesnešu tiesības. Jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā” (1)

Izdota monogrāfiju sērijas „Tiesību zinātne” otrā grāmata, kuras pamatā ir tiesību zinātņu doktores Gintas Sniedzītes Latvijas Universitātē aizstāvētais promocijas darbs.

Grāmatā zinātniski pamatots Latvijas tiesībās jauns koncepts – tiesnešu tiesības. Autore pierāda, ka tiesnešu tiesības ir tiesību normas, kas atrodamas judikatūrā, un būtiski maina līdz šim atzīto judikatūras jēdziena izpratni, pierādot, ka judikatūra ir nevis atziņas, bet gan tiesisku, spēkā stājušos tiesu nolēmumu kopums, kas savukārt satur tiesnešu tiesības – tiesnešu atrastus un formulētus abstraktus tiesību noteikumus. 

Darbā uzsvērta juridisko metožu pareizas pielietošanas milzīgā nozīme demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskās sistēmas attīstībā, ļaujot lasītājam gūt atziņu, ka tiesnešu tiesības ir tādu juridisko metožu kā interpretācijas, tiesību tālākveidošanas un ģenerālklauzulu aizpildīšanas (piepildot ar saturu nenoteiktus un atklātus juridiskus jēdzienus) izmantošanas rezultātā radītie jaunie tiesību noteikumu formulējumi – tiesnešu tiesību normas.

Grāmata ir vērtīgs ieguvums Latvijas tiesību zinātnei un praksei, gan veicot turpmākus pētījumus, gan piemērojot tiesību normas ikdienā, kā arī ikvienam interesentam.  

 

G. Sniedzītes grāmatu var iegādāties ŠEIT.

30.07.2013

Nodarbību saraksts