Aktualitātes>Izsakām līdzjūtību visiem bibliotēkas vadītājas vietnieces Marutas Laizānes kolēģiem.

Izsakām līdzjūtību visiem bibliotēkas vadītājas vietnieces Marutas Laizānes kolēģiem. (0)

Ir tumsa nodzēsusi silto liesmu,
Vēl grūti aptvert to, cik zudums liels.

(Ā. Elksne)

28.09.2015

Nodarbību saraksts