Aktualitātes>Izsludina konkursu studijām divpusējās apmaiņas programmās

Izsludina konkursu studijām divpusējās apmaiņas programmās (0)

Saskaņā ar noslēgtajiem divpusējiem starpaugstskolu līgumiem un Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās 2.6. punktu tiek izsludināts konkurss uz 21 studiju vietu divpusējās apmaiņas programmās 2015./2016. studiju gada 2. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu 1.studiju gada pilna laika studenti:

  • kuri ir apguvuši studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
  • kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • kuriem nav finansiālu saistību pret augstskolu;
  • kuru vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm,
  • saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

*Pretendentiem uz studijām North Dakota State University jābūt angļu valodas sertifikātam IELTS (6.0 punkti) vai TOEFL (70 punkti) (iegūtam ne senāk kā pirms diviem gadiem).

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2015./2016. studiju gada 2. semestrim tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā bakalaura studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība”, „Starptautiskās komunikācijas vadība”, „Sabiedriskās attiecības” un „Mārketinga un tirdzniecības vadība” un profesionālā maģistra programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, „Sabiedriskās attiecības” - 2 vietas studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 2 vietas studijām International School of Business (Īrija), 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV), 1 vieta studijām Ural federal University (Krievija), 1 vieta studijām International Black Sea University (Gruzija), 1 vieta studijām Otterbein University (ASV), 1 vieta studijām 6th of October University (Ēģipte), 2 vietas studijām Universidad San Ignacio de Loyala (Peru);
  • Profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un profesionālā maģistra programmā „Tūrisma Stratēģiskā vadība” - 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 2 vieta studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV), 2 vietas studijām Universidad San Ignacio de Loyala (Peru).

Konkursa pieteikumu iesniegšanas līdz  2015. gada 12. oktobrim.

Studentiem, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā, jāiesniedz pieteikums (pieteikuma anketa) Starptautiskās sadarbības nodaļā A213., A214. vai A215. kabinetos, vai rakstot elektroniski Laura.Grike@turiba.lv .

Papildus konkursa prasības Starptautiskā tūrismas fakultātes studentiem pieejamas BATIS sistēmā.

Konkursa rezultātu paziņošana - 2015. gada 14. oktobrī.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas mājas lapā.

29.09.2015

Nodarbību saraksts