Aktualitātes>Izsludināta pieteikšanās biznesa ideju konkursam "Biznesa nakts 2017"

Izsludināta pieteikšanās biznesa ideju konkursam "Biznesa nakts 2017" (12)

Biznesa augstskola Turība un Turība Business HUB informē, ka realitātes šova cienīgais konkurss „Biznesa nakts” notiek arī šajā pavasarī, un jau ceturto gadu interesentu komandas trīs cilvēku sastāvā ir aicinātas pieteikt savu dalību pasākumā.

Konkurss norisināsies 28. un 29. aprīlī Turība Business HUB telpās, Graudu ielā 68A, Rīgā. Konkursa ietvaros 10 radošas un apņēmības pilnas komandas 24 stundu laikā izstrādās biznesa idejas, radot kreatīvu risinājumu kādai no piedāvātajām biznesa problēmsituācijām. Galvenā balva labākajai komandai – 700 EUR no Swedbank.

Pieteikties aicināts ikviens interesents, neatkarīgi no vecuma un nodarbošanās. Pieteikt savu dalību konkursā iespējams līdz 12. aprīļa plkst. 23.57.

Pieteikties šim konkursam var komandas 3 cilvēku sastāvā, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot to uz e-pasta adresi biznesa.nakts@turiba.lv. Pieteikuma anketa un konkursa nolikums atrodami "Biznesa nakts" Facebook lapā www.facebook.com/biznesanakts.

Izvērtējot saņemtos pieteikumus, tiks atlasītas 10 komandas, kas turpinās dalību konkursā. Pieteikumā tiks vērtēta sadaļa Motivācija, tāpēc organizatori aicina to aizpildīt rūpīgi, papildinot to arī ar radošiem un netradicionāliem risinājumiem komandas motivācijas raksturošanai brīvā, pašu izvēlētā formā – rakstiski, video, prezentācijas formātā u.c.

28. aprīlī, atklājot konkursu, komandas tiks iepazīstinātas ar 4 dažādām problēmsituācijām un saņems norādes, kas jāņem vērā pasākuma norises laikā - divdesmit četrās stundās. 29. aprīļa rītā komandas prezentēs savu veikumu žūrijai, un labākā komanda saņems 700 EUR naudas balvu no Swedbank.

Pasākumu atbalsta: Swedbank, Biznesa augstskola Turība un Turība Business HUB.

10.04.2017

Komentāri

download serial numbers

18.09.2017. 13:45
The website is looking bit flashy and it catches the visitors eyes. Design is pretty simple and a good user friendly interface.

lg43.ru

16.08.2017. 22:07
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

download games

14.07.2017. 00:15
I was surfing net and fortunately came across this site and found very interesting stuff here. Its really fun to read. I enjoyed a lot. Thanks for sharing this wonderful information.
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

http://thehappydiwalisms.com/

10.07.2017. 18:29
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient in doing for a during. Acknowledges for this informative, it's really serviceable!

download videos

30.06.2017. 09:07
That is really nice to hear. thank you for the update and good luck.

Find it here

08.06.2017. 13:45
Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job.

Cheap moncler Jackets

07.06.2017. 09:24
Moncler by utilizing immaculate plan indicates basically the most one of a kind style and polished spruce up these months. Moncler jacken stylish to pick up each of the lights in the winter
I've proper selected to build a blog, which I hold been deficient to do for a during. Acknowledges for this inform, it's really serviceable!

babilenta.ru

05.05.2017. 10:32
Hello, I have browsed most of your posts. This post is probably where I got the most useful information for my research. Thanks for posting, maybe we can see more on this. Are you aware of any other websites on this subject.

liuhey.com

12.04.2017. 14:38
I recently came across your blog and have been reading along. I thought I would leave my first comment. I don't know what to say except that I have enjoyed reading. Nice blog. I will keep visiting this blog very often.

Nodarbību saraksts