Aktualitātes>Izsludināts konkurss dalībai Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss dalībai Erasmus+ programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss uz 16 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2017./2018. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus; kuriem  nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu; nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu un kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
  • Studenta atzīme svešvalodā;

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

  • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 5 vietas.
  • Komunikācijas fakultāte: 3 vietas.
  • Juridiskā fakultāte: 3 vietas.
  • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 5 vietas.

Konkursa beigu termiņš tiek noteikts 2017.gada 13.oktobrī. Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātus tiks paziņoti augstskolas mājas lapā 2017.gada 17.oktobrī.

PIETEIKUMA ANKETA

02.10.2017

Nodarbību saraksts