Aktualitātes>Izsludināts konkurss dalībai Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss dalībai Erasmus+ programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss uz 20 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2018./2019. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti: kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus; studenti, kuriem nav studiju parādu un nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu, kā arī vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

ERASMUS+ programma ir studentu mobilitātes programma, kas paredz studijas citu Eiropas Savienības valstu augstskolās laika posmā no 3 mēnešiem līdz vienam gadam. Izmantojot ERASMUS+ studentu mobilitātes programmu, studentiem ir iespēja paplašināt redzesloku un dažādot zināšanas savā nozarē.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
  • Studenta atzīme svešvalodā;

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības pieejamas BATIS.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

  • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 7 vietas.
  • Komunikācijas fakultāte: 3 vietas.
  • Juridiskā fakultāte: 3 vietas.
  • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 7 vietas.

Konkursa beigu termiņš tiek noteikts 2018.gada 10.oktobris. Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2018.gada 12.oktobris, paziņojot augstskolas interneta mājas lapā.

Pieteikuma anketa.

02.10.2018

Nodarbību saraksts