Aktualitātes>Izsludināts konkurss praksei Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss praksei Erasmus+ programmā (2)

Saskaņā ar Erasmus+ mobilitātes programmas nolikumu tiek izsludināts konkurss uz 25 prakses stipendijām Erasmus+ programmā 2018./2019. studiju gada 2. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1. līmeņa studiju programmu 1.un 2. studiju gadu stduenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3. studiju gadu studenti, maģistra studiju programmu 1. studiju gada studenti:

  • kuri nav piedalījušies LLP/Erasmus vai Erasmus+ prakses mobilitātes programmā iepriekšējos gados vairāk kā 10 mēnēšus;
  • kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • kuriem nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • kam jau ir zināma nākamā prakses vieta un prakses termiņš, kas nav īsāks par diviem mēnešiem, un kas ir pieteikta BATIS sistēmā un apstiprināta fakultātē.
  • kuru prakses sākuma termiņš ir no 2019.gada 1. marta līdz 2019. gada 31. martam.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;

Konkursa beigu termiņš ir 2019. gada 15. februāris.

Konkursa rezultātu paziņošana būs 2019. gada 15. februārī, paziņojot rezultātus augstskolas interneta mājaslapā.

05.02.2019

Nodarbību saraksts