Aktualitātes>Izsludināts konkurss praksei Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss praksei Erasmus+ programmā (0)

Saskaņā ar Erasmus+ mobilitātes programmas nolikumu tiek izsludināts konkurss uz 70 prakses stipendijām Erasmus programmā 2018./2019. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa studiju programmu 1.un 2.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3. studiju gada studenti, maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti:

  • Kuri nav piedalījušies LLP/Erasmus vai Erasmus+ prakses mobilitātes programmā iepriekšējos gados vairāk kā 10 mēnešus;
  • Kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • Kuriem nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • Kuriem jau ir zināma nākamā prakses vieta un prakses termiņš, kas nav īsāks par diviem mēnešiem, un kas ir pieteikta BATIS sistēmā un apstiprināta fakultātē;
  • Kuru prakses sākuma termiņš ir no 2019.gada 1. aprīļa līdz 2019. gada 31. augustam.

Konkursa galvenais vērtēšanas kritērijs ir studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu.

Konkursa beigu termiņš ir 2019.gada 25.marts.

Rezultāti tiks paziņoti  2019.gada 26.martā, paziņojot rezultātus augstskolas interneta mājas lapā www.turiba.lv

18.03.2019

Nodarbību saraksts