Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās (4)

Līdz š.g. 11. martam Turības studenti var pieteikties konkursam uz 17 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2013./2014. studiju gada 1. semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”, „Uzņēmējdarbības vadība”, „Mārketinga un tirdzniecības vadība”, „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” 1., 2. un 3. studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu “Uzņēmējdarbības vadība” un „Tūrisma Stratēģiskā vadība” 1. studiju gada pilna laika studenti, kuri:

- studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
- nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
- nav finansiālu saistību pret augstskolu;
- vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
- saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3. punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei;
- pretendentiem uz studijām North Dakota State University jābūt nokārtojušiem ne senāk kā divus gadus pirms pieteikšanās angļu valodas sertifikātu IELTS (6.0 punkti) vai TOEFL (500 punkti).

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

- studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
- studenta atzīme svešvalodā;
- fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

 

Studiju vietas programmām 2013./2014. studiju gada 1. semestrim:

- profesionālā bakalaura studiju programmās “Uzņēmējdarbības vadība” un „Mārketinga un tirdzniecības vadība” un profesionālā maģistra programmā “Uzņēmējdarbības vadība”, - 2 vietas studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 2 vietas studijām International School of Business (Īrija), 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV), 1 vieta studijām Ural federal University (Krievija), 1 vieta studijām International Black Sea University (Gruzija), 1 vieta studijām Otterbein University (ASV);

- profesionālā bakalaura studiju programmās “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” un profesionālā maģistra programmā „Tūrisma Stratēģiskā vadība” - 1 vieta studijām Universidad La Salle Morelia (Meksika), 2 vieta studijām Kyung Hee University (Dienvidkoreja), 2 vietas studijām Sanktpēterburgas Valsts Ekonomikas un Finanšu universitātē (Krievija), 1 vieta studijām North Dakota State University (ASV).

Studenti, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā, iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā A201. vai A215. kabinetā līdz 11. martam, vai pa e-pastu Imants.Bergs@turiba.lv.

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem atlasei programmā publicētas BATIS.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 20. martam, publicējot tos augstskolas interneta lapā www.turiba.lv un pie fakultāšu ziņojumu stendiem.

25.02.2013

Nodarbību saraksts