Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās (0)

Tiek izsludināts konkurss uz 20 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2018./2019. studiju gada 2.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu  1.studiju gada pilna laika studenti, kuri: studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā; kuriem nav studiju parādu un nav finansiālu saistību pret augstskolu, vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm.

Konkursa vērtēšanas kritērijiem jābūt:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības pieejamas BATIS.

Studiju vietas programmām 2018./2019.studiju gada 2.semestrim tiek noteiktas sekojoši:

  • Starptautiskā tūrisma fakultāte- 8 vietas;
  • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte- 8 vietas;
  • Komunikācijas fakultāte- 4 vietas.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš - 2018.gada 10.oktobris.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā iesniedz pieteikumu pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv .

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2018.gada 12.oktobris.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas interneta lapā www.turiba.lv.

Pieteikuma veidlapa.

02.10.2018

Nodarbību saraksts