Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās

Izsludināts konkurss studijām divpusējās apmaiņas programmās (0)

Tiek izsludināts konkurss 20 studiju vietām divpusējās apmaiņas programmās 2019./2020. studiju gada 1.semestrī. 

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmu 2. un 3.studiju gada pilna laika studenti un profesionālā maģistra studiju programmu  1.studiju gada pilna laika studenti:

 • kuri studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
 • kuriem nav studiju parādu;
 • kuriem nav finansiālu saistību pret augstskolu;
 • kuru vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
 • fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir:

 • studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
 • studenta atzīme svešvalodā;
 • fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības dalībai konkursā ir pieejamas BATIS.

Studiju vietas programmām 2019./2020.studiju gada 1.semestrim ir noteiktas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte- 8 vietas;
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte- 8 vietas;
 • Komunikācijas fakultāte- 4 vietas.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2019.gada 15. marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu divpusējās apmaiņas programmā aicināti iesniegt pieteikumu, rakstot uz e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv    

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019. gada 20. martā.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas interneta lapā www.turiba.lv

PIETEIKUMA FORMA

12.03.2019

Nodarbību saraksts