Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (1)

Līdz š. g. 11 martam izsludināts konkurss uz 15 studiju vietām dubultā diploma programmās 2013./2014. studiju gadā.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātnēs” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “ Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” 2. studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas „Starptautiskās komunikācijas vadība 2.studiju gada studenti  kuri:

- studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
- nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
- nav finansiālu saistību pret augstskolu;
- vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm;
- saskaņā ar „ Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās ” 2.4.3. punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Papildu noteikumi Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem atrodami BATIS.


Vērtēšanas kritēriji:

- studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
- studenta atzīme svešvalodā;
- fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

 

Studiju vietas programmām 2013./2014. studiju gadam:

- profesionālā bakalaura studiju programmā “Tiesību zinātnes”- 1 vieta studijām University of Abertay Dundee;
- profesionālā bakalaura studiju programmā “uzņēmējdarbības vadība” - 1 vieta studijām University of Abertay Dundee, 2 vietas studijām La Rochelle Business School, 2 vietas studijām Cesine Business School;
- profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” - 2 vietas studijām Ming Chuan University, 2 vietas studijām Normandy Business School, 2 vietas studijām La Rochelle Business School;
- profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” - 2 vietas studijām Glamorgan University;
- profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās komunikācijas vadība” - 1 vieta studijām Dogus University.

 

Pieteikumu konkursam jāiesniedz līdz 2013. gada 11. martam.

 

Studenti, kuri vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā, iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļas A201. vai A215. kabinetā vai pa e-pastu Imants.Bergs@turiba.lv.

Papildu prasības Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem atlasei programmā publicētas BATIS.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 2013. gada 20. martam, tos publicējot augstskolas interneta lapā www.turiba.lv un pie fakultāšu ziņojumu stendiem.

25.02.2013

Nodarbību saraksts