Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (1)

Saskaņā ar Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma programmās 2.5.punktu tiek izsludināts konkurss uz 3 studiju vietām dubultā diploma programmās 2017./2018. studiju gada pavasara semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā maģistra studiju programmas “Tūrisma stratēģiskā vadība” 1.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 1.studiju gada pilna laika studenti, kuri:

  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu,
  • nav finansiālu saistību pret augstskolu,
  • vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm (vērtēts tiek vidējais vērtējums no bakalaura studijām),
  • saskaņā ar „Nolikuma par studiju kārtību dubultā diploma un divpusējās apmaiņas programmās” 2.4.3.punktu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;
  • Fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.

Studiju vietas programmām 2017./2018.studiju gadam tiek noteiktas sekojošas:

  • profesionālā maģistra studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība”- 1 vieta studijām Champaigne Sschool of Management;
  • profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”-2 vietas studijām La Rochelle Business School.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš 2017.gada 13.oktobrī.

Pieteikums uz studiju vietu dubultā diploma programmā jāiesniedz pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš  2017.gada 17.oktobrī tiks publicēts augstskolas interneta lapā www.turiba.lv.

PIETEIKUMA ANKETA

02.10.2017

Nodarbību saraksts