Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss uz 4 studiju vietām dubultā diploma programmās 2018./2019. studiju gada pavasara semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā maģistra studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība”1.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmu “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” un “Uzņēmējdarbības vadība” ziemas uzņemšanas 2.studiju gada pilna laika studenti, kuriem: nav studiju parādu, nav finansiālu saistību pret augstskolu, vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm (vērtēts tiek vidējais vērtējums no bakalaura studijām).

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
  • Studenta atzīme svešvalodā;

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības pieejamas BATIS.

Studiju vietas programmām 2018./2019.studiju gadam tiek noteiktas sekojoši:

  • profesionālā maģistra studiju programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība”- 2 vietas studijām Champaigne Sschool of Management;
  • profesionālā bakalaura studiju programmā “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”- 1 vieta studijām La Rochelle Business School;
  • profesionālā bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība”-1 vieta studijām La Rochelle Business School.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš - 2018.gada 10.oktobris.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā iesniedz pieteikumu pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš - 2018.gada 12 .oktobri.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas interneta lapā www.turiba.lv.

Pieteikuma veidlapa.

02.10.2018

Nodarbību saraksts