Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā

Izsludināts konkurss studijām dubultā diploma programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss 19 studiju vietām dubultā diploma programmās 2019./2020. studiju gadā.

Konkursā drīkst piedalīties profesionālā bakalaura studiju programmas “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionāla bakalaura studiju programmas “Mārketings un tirdzniecības vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas “Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība” 2.studiju gada pilna laika studenti, profesionālā bakalaura studiju programmas „Starptautiskās komunikācijas vadība 2.studiju gada studenti, profesionālā maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadība” 1.studiju gada studenti un profesionālā maģistra studiju programmas “Tūrisma stratēģiskā vadība” 1.studiju gada studenti:

 • kuri studiju kursu “Lietišķā svešvaloda (angļu)” apgūst augstākā līmeņa grupā;
 • kuriem nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • kuriem nav finansiālu saistību pret augstskolu;
 • kuru vidējais vērtējums par iepriekšējo studiju periodu nav mazāks par 7 ballēm.

Saskaņā ar nolikumu fakultātes var noteikt papildus kritērijus studentu atlasei.

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir:

 • studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu;
 • studenta atzīme svešvalodā;
 • fakultāšu papildus noteiktā kritērija izvērtēšana.    

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības dalībai konkursā ir pieejamas BATIS.

Studiju vietas programmām 2019./2020.studiju gadam tiek noteiktas sekojoši:

 • profesionālā bakalaura studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadība” un profesionālā bakalaura studiju programmā “Mārketings un tirdzniecības vadība”- 3 vietas studijām La Rochelle Business School, 2 vietas studijām Cesine Business School un 2 vietas studijām Lapland University of applied Sciences;
 • profesionālā bakalaura studiju programma “Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība”- 2 vietas studijām Ming Chuan University, 3 vietas studijām La Rochelle Business School;
 • profesionālā bakalaura studiju programma „Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība”- 2 vietas studijām University of South Wales;
 • Profesionālā bakalaura studiju programma „Starptautiskās komunikācijas vadība”- 1 vieta studijām Dogus University;
 • profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadība”- 1 vieta studijām La Rochelle Business School;
 • profesionālā maģistra studiju programma “Tūrisma stratēģiskā vadība”- 1 vieta studijām Y Schools, 1 vieta studijām  Rey Juan Carlos University.

Konkursa pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2019.gada 15.marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz studiju vietu dubultā diploma programmā aicināti iesniegt pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā, rakstot uz e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv    

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš ir 2019.gada 20.marts.

Konkursa rezultāti tiks publicēti augstskolas interneta lapā www.turiba.lv

12.03.2019

Nodarbību saraksts