Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā (6)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 30 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2018./2019. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

 •  Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados gados nepārsniedz 9 mēnešus;
 • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
 • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības dalībai konkursā ir pieejamas BATIS.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 11 vietas.
 • Komunikācijas fakultāte: 6 vietas.
 • Juridiskā fakultāte: 3 vietas.
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 10 vietas.

Konkursa beigu termiņš tiek noteikts 2018.gada 15.martu.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā  pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2018.gada 20.marts, paziņojot augstskolas interneta mājas lapā ww.turiba.lv

PIETEIKUMA VEIDLAPA

11.03.2018

Komentāri

tors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis aicina izmantot iespēju un apmeklēt Atvērto durvju dienas: “Augstskolas izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev interesējtors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis aicina izmantot iespēju un apmeklēt Atvērto durvju dienas: “Augstskolas izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev interesēj
rība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis aicina izmantot iespēju un apmeklēt Atvērto durvju dienas: “Augstskolas izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev intere

دانلود واتساپ

14.03.2018. 13:35
as Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis aicina izmantot iespēju un apmeklēt Atvērto durvju dienas: “Augstskolas izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev in
las izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev interesējoš
urība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis aicina izmantot iespēju un apmeklēt Atvērto durvju dienas: “Augstskolas izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev in
Biznesa augstskolas Turība rektors un valdes priekšsēdētājs Aldis Baumanis aicina izmantot iespēju un apmeklēt Atvērto durvju dienas: “Augstskolas izvēle ir nopietns lēmums, kas rada būtisku ietekmi uz izaugsmi. Tautā saka – labāk vienreiz redzēt, nekā simtreiz dzirdēt, tā uzskatam arī mēs, tāpēc laipni aicinām visus interesentus uz Turību, lai klātienē uzdotu sev interesējošos jautājumus

Nodarbību saraksts