Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā (0)

Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.6.punktu tiek izsludināts konkurss uz 30 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2018./2019. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gadu studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuri:

 •  Kuru iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados gados nepārsniedz 9 mēnešus;
 • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
 • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
 • kam vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāks kā 7 balles.

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

 • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
 • Studenta atzīme svešvalodā;
 • Saskaņā ar Nolikuma par studijām un praksi Erasmus+ programmā 2.4.3.punktu var noteikt papildus prasības studentu atlasei.

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības dalībai konkursā ir pieejamas BATIS.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

 • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 11 vietas.
 • Komunikācijas fakultāte: 6 vietas.
 • Juridiskā fakultāte: 3 vietas.
 • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 10 vietas.

Konkursa beigu termiņš tiek noteikts 2018.gada 15.martu.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju iesniedz pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā  pa e-pastu Ieva.Ziemele@turiba.lv 

Konkursa rezultātu paziņošanas termiņš- 2018.gada 20.marts, paziņojot augstskolas interneta mājas lapā ww.turiba.lv

PIETEIKUMA VEIDLAPA

11.03.2018

Nodarbību saraksts