Aktualitātes>Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā

Izsludināts konkurss studijām Erasmus+ programmā (0)

Tiek izsludināts konkurss uz 30 studiju vietām un stipendijām Erasmus+ programmā 2019./2020. studiju gada 1.semestrī.

Konkursā drīkst piedalīties 1.līmeņa studiju programmu 1.studiju gada studenti, bakalaura studiju programmu 1., 2. un 3.studiju gada studenti, un maģistra studiju programmu 1.studiju gada studenti, kuriem:

  • iepriekšējā dalība LLP/Erasmus un Erasmus+ programmās iepriekšējos gados nepārsniedz 9 mēnešus;
  • nav studiju parādu par iepriekšējo studiju periodu;
  • nav nenokārtotu finansiālu saistību ar augstskolu;
  • vidējā atzīme par studiju iepriekšējo periodu ir ne zemāka kā 7 balles.     

Konkursa vērtēšanas kritēriji ir:

  • Studenta vidējā atzīme par iepriekšējo studiju periodu (maģistra studiju programmu studentiem-bakalaura studiju programmas vidējā atzīme);
  • Studenta atzīme svešvalodā;

Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem papildus prasības dalībai konkursā ir pieejamas BATIS.

Studiju vietas pa fakultātēm tiek sadalītas sekojoši:

  • Starptautiskā tūrisma fakultāte: 11 vietas
  • Komunikācijas fakultāte: 6 vietas
  • Juridiskā fakultāte: 3 vietas
  • Uzņēmējdarbības vadības fakultāte: 10 vietas

Konkursa beigu termiņš ir 2019.gada 15.marts.

Studenti, kas vēlas pretendēt uz Erasmus+ studiju vietu un stipendiju aicināti iesniegt pieteikumu Starptautiskās sadarbības nodaļā, rakstot uz  e-pastu: Ieva.Ziemele@turiba.lv   

Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2019.gada 21.martā augstskolas interneta mājas lapā: www.turiba.lv

12.03.2019

Nodarbību saraksts